Saue Avatud Noortekeskuse projekt sai positiivse rahastusotsuse


Pressiteade 29.12.2009

SA Innove poolt allkirjastati 10. detsembril otsus, millega rahuldati Saue Linnavalitsuse esitatud toetuse taotlus projekti "Saue Avatud Noortekeskuse rajamine" teostamiseks. Projekti kogumaksumus on  16 642 599,60 krooni, millest suurem osa (15 miljonit) tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist. Saue Linnavalitsus peab tasuma projekti kogumaksumusest 9.87%. Projekti kinnitamine meetme "Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamine" raames loob võimaluse noortekeskuse uue hoone rajamiseks. Uue noortekeskuse rajamine toob avatud noortekeskuse tegevuse välja keldriruumidest ning mitmekesistuvad noorte võimalused vaba aja veetmiseks.

Kahekorruseline hoone, pindalaga üle 1000 ruutmeetri kerkib Saue linnavalitsuse ja Saue Mõisa vahetus läheduses paiknevale krundile. Uues rajatavas noortekeskuses on kavandatud tegevustoad ja polüfunktsionaalne saal, mis loob head võimalused ka regionaalse mõõtmega noorteürituste läbiviimiseks. Kaasaegsetele ehitusnõuetele vastav hoone võimaldab noortekeskuse tegevuses aktiivselt osaleda ka liikumispuudega noortel. Saue Avatud Noortekeskus peaks kavakohaselt valmima 2010.aasta lõpuks.