Sikagard® Lasur W, Kaitsev lasuurne mattpinnakate betoonile (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Ühekomponentne akrüülipõhine värvitu lasuurne mattpinnakate.

Kasutuskohad
Sikagard Lasur W
on mõeldud betoonist väliskonstruktsioonide kaitseks määrdumise, sademete mõju ja süsinikdioksiidi eest, kui eesmärgiks on betoonpinna algse väljanägemise osaline säilitamine. Kasutusalad:

 • katmata betoon
 • pesubetoon
 • Sikagard ElastoColor W värvi peal värvipinna kaitsmiseks.

Omadused

 • Matt
 • Lasuurvärv
 • Veega vedeldatav
 • Nakkub hästi betooniga
 • Annab hea kaitse karboniseerumise ja sademete kahjuliku mõju vastu
 • Laseb läbi õhku, kuid mitte veepiisku
 • Ei muuda all oleva värvi värvust
 • Talub hästi agressiivseid ilmastikutingimusi ja takistab veepritsemete või lumega segunenud soola imendumist betooni
 • Tõrjub vihmaga kaasnevat mustust ja ebapuhtusi
 • Ei kriidistu ega muutu kollaseks.
 • Saab toonida maksimaalselt 10% samade pastadega nagu Sikagard Elastocolor W.

Töötlemisviisid
Sikagard Lasur W
töötlemisviisid:

Nr. Eeltöötlus Kruntimine Pinnatöötlus Läbipaistvuse andmine
1 - - - 2-3 x
Sikagard Lasur W
1 x
Sikagard 552 W-Aquaprimer 
2-3 x
Sikagard Lasur W 
Sikagard 702 W- Aquaphob  2-3 x
Sikagard Lasur W 
Sikagard 702 W- Aquaphob
(alternatiiv) 
1 x
Sikagard 552 W-Aquaprimer
(alternatiiv) 
2 x
Sikagard ElastoColor W
1-3 x  Sikagard Lasur W

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Pind peab olema kuiv ja puhas tolmust, mustusest, tsemendipiimast, raketiseõlist ja muudest naket halvendavatest ainetest. Vanad (teist tüüpi) värvikihid tuleb eemaldada kogu ulatuses. Näiteks kõrgsurvepesuriga pesemine või liivapritsiga töötlemne on pinna ettevalmistamiseks sobivad. Betoonaluspind peab olema vähemal 4 nädalat vana. Betooni pind, millel on ebatasasusi, poore, auke või tühikuid, tuleb algul tasandada SikaTop 120, Sika MonoTop 620 või Sikagard-720 EpoCem - pindamissegudega (vt. eraldi infolehti).

Segamine
Toode on ühekomponentne ja pärast hoolikat segamist kasutusvalmis. Võib vedeldada 30% võrra vett lisades.

Kruntimine
Tavaliselt ei ole eelnev kruntimine vajalik.

Pealekandmine
Sikagard Lasur W kantakse peale kaks kuni kolm korda lühikesekarvalise lambanahkse rulliga, pintsliga või svammi abil lasureerimistehnikas. Võib ka pihustada. Rõhk pritsis 150 bar, düüs 0,38-0,66 mm ja pihustamisnurk 50º-80º.

Tööriistade puhastamine
Tööriistad puhastatakse vahetult pärast töö lõpetamist puhta veega.

Tähelepanu!

 • Kui värvitaval betoonipinnal on auke ja poore ning õhu temperatuur tõuseb kohe pärast värvimist, võib värskele pinnale tekkida mulle.
 • Soovitatav on eelnevalt testida.
  Värvida ei tohi:
 • märgi pindu
 • kastepunktile lähedasel temperatuuril
 • vihma ajal
 • tugeva tuulega
 • kui suhteline õhuniiskus > 80%
 • temperatuuril alla +8 °C või üle +30 °C.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne akrüülipõhine lasuurpinne.

Värvus
Värvitu matt

Tihedus
1,10 g/cm³

Kuivainesisaldus
Lahjendamata umbes 44 massi% ja umbes 38 mahu% 30% lahjendatuna umbes 34 massi% ja umbes 28 mahu%

Kasutuspiirangud
Ei talu seisvat vett. Ei ole mõeldud kasutamiseks põrandapindadel.

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +8 °C…+30 °C.

Kulunorm
Umbes 0,10-0,15 kg/m2 iga pealekandmiskihi kohta tavalisel aluspinnal 

Ooteajad erinevate kihtide vahel
Sikagard Lasur W
ooteajad erinevatel temperatuuridel (aluspind ja õhk):

  +8 °C +23 °C +30 °C
Ooteajad töötluskordade vahel u. 90 min u. 30 min u. 20 min
Sademekindel kõige varem u. 5 tundi u. 1 tund u. 40 min
Lõplikult kuiv u. 24 tundi u. 4 tundi u. 3 tundi

Hoolduspinne
Korduvtöötlemise võib eraldi kruntimata teostada ainega Sikagard Elastocolor W või Sikagard Lasur W, kui vana pinda on nõuetekohaselt töödeldud. 

Säilivus
Avamata originaalpakendis umbes 2 aastat

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis kaitstuna külmumise eest, temperatuuril +5 °C…+25 °C.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Toode saastab veekogusid vähesel määral. Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Utiliseeritakse ohtlike jäätmete (värvid) käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Pakendid, mida ei ole võimalik puhastada, tuleb hävitada samal viisil, nagu neis olnud toode.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Pidev/pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada ärritust. Kasutada individuaalseid kaitsevahendeid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee