Jägala linnaku ehitamine algab ületuleval aastal


BNS 27.12.2009

Jägala sõjaväelinnaku ehitustööd algavad 2011. aastal, linnaku ehitamiseks kulub umbes kaks aastat, teatasid rahvusringhäälingu raadiouudised.

Kaitseministeeriumi asekantsler Martin Hurt ütles, et aastaks 2014 peaksid Eesti käitseväelaste olmetingimused soomlaste omadega võrreldavad olema. "Meie kõige suurem projekt, mis peaks selle tagama, on Jägala linnaku väljaarendamine. Praegu me tegeleme detailplaneeringu koostamisega. See peaks valmima järgmise aasta suveks," sõnas Hurt.

2010. aastal toimub ka uue linnaku projekteerimine.

"Eesmärk on selle ehitusega alustada 2011. aastal ja hinnanguliselt kulub ehituseks umbes kaks aastat. Võib öelda, et umbes 2013, hiljemalt 2014 peaksid olema kõige suuremad kitsaskohad lahendatud," lisas Hurt.

Samas on ministeerium pidanud edasi lükkama näiteks avariilises seisundis miinisadama kaide renoveerimise.

Jägala linnakusse kolitakse peamiselt Tallinnas ruumikitsikuses vaevlevad kaitseväe väeosad - vahipataljon, staabi- ja sidepataljon, logistikapataljon ja luurepataljon, samuti 1. jalaväebrigaadi staap Paldiskist.

Riigihanke Jägala sõjaväelinnaku detailplaneeringu koostamiseks võitis AS Koger & Partnerid ning vastavalt hankelepingule valmib planeering 2010. aasta 30. juuniks. Detailplaneeringu hanke kogumaksumus on 285.000 krooni.