Kiviõli Keemiatööstus küsib senisele mäeeraldisele lisamaad


BNS 25.12.2009

Valitsuselt oma tegevuse kindlustamiseks vajalike maade osas abi palunud Kiviõli Keemiatööstus on esitanud keskkonnaministeeriumile taotluse praeguse mäeeraldise laiendamiseks.

Põhja-Kiviõli põlevkivikarjääri mäeeraldis ja selle taotletav laiendus asub Ida-Viru maakonnas Sonda vallas. Kehtiva loaga määratud mäeeraldise suurus on 245,23 hektarit, millest osa on ettevõte senise tegevusega ammendanud.

Kiviõli Keemiatööstus taotleb mäeeraldise laiendamist 22,71 hektari võrra. Koos laiendatava alaga oleks kasutuses mäeeraldise pindala 153,91 hektarit.

Kiviõli Keemiatööstus on teatanud, et kui tal ei õnnestu enda valdusse saada täiendavaid maatükke põlevkivi kaevandamiseks, saab tal põlevkivi järgmisel aastal otsa ja see tähendab ettevõtte seiskumist.

Valitsus tegi eelmisel nädalal põhimõttelise otsuse, et vajadusel võib majandusministeerium alustada Kiviõli Keemiatööstusele vajalike, kuid praegu eraomanikele kuuluvate maade sundvõõrandamise menetlust.

Kui Kiviõli Keemiatööstus teda huvitavate maade omanikega kokkuleppele ei jõua, siis on kavas viia sundvõõrandamismenetlus läbi 28 kinnistu suhtes. Selleks on plaanis kolmele riigile kuuluvale kinnistule seatud kasutusvaldus sundvõõrandada ning 25 kinnistut koormata sundvaldusega, selgitas majandusministeerium.

Kiviõli Keemiatööstuse tegevuse lõppemisel suureneb ministeeriumi hinnangul Ida-Viru maakonnas oluliselt tööpuudus, riigil jäävad saamata maksutulud ja lõpeb võimalus kasutada Kiviõli linna soojamajanduses Kiviõli Keemiatööstuse õlitootmisel tekkivat odavat soojusenergiat, mis mõjutab olulisel määral elanikkonna maksukoormust.

Kiviõli Keemiatööstus on suurim ettevõtja ja tööandja Kiviõli linnas ning selle lähiümbruses. Ettevõte pakub vahetult tööd ligi 700 inimesele. Ettevõtte omanik on T.R. Tamme Auto, mis kuulub isa ja poeg Toomas ja Raivo Tammele.