OÜ Tarrest Ehitus oli parim


Pressiteade 23.12.2009

Lõppeva aasta jaanuarist kuni detsembrini läbiviidud kontrollreidide põhjal osutus Tallinna parima ja korrektseima ehitusplatsiga ehitusfirmaks OÜ Tarrest Ehitus.

"Tallinna Kommunaalameti poolt korraldatud avaliku konkursi eesmärgiks on kontrollida ehitusobjektide heakorda, juhtida ehitajate tähelepanu heakorraalastele vajakajäämistele ning välja selgitada parim ja korrektseim ehitusplats," selgitas abilinnapea Deniss Boroditš.

Boroditši sõnul osutus parima heakorraga ehitusplatsiks lausa eeskujulikult puhas ja kõikidele nõuetele vastav OÜ Tarrest Ehitus poolt renoveeritav Nukukunsti keskus. "Ehituse territoorium oli ümbritsetud piiretega, millega välditi tolmu kandumist sõidu- ja kõnniteele. Objektile oli paigaldatud teabetahvel ehitustöö tegija kohta ning jalakäijate liiklust reguleeriv liiklusskeem. Korrektselt olid ladustatud nii ehitusmaterjalid kui olmepraht ning korras ja puhtad olid ka objekti juurdepääsuteed."

2009. aastal hinnati ehitusobjekte seitsmeteistkümnel korral ning komisjon kontrollis erinevatel aegadel kokku kahekümne ehitusobjekti heakorda.