EL toetab Sillamäe veoautode parkla ehitust 18 miljoniga


BNS 22.12.2009

Majandusministeerium sõlmis esmaspäeval Euroopa Komisjoni energeetika ning transpordi peadirektoraadiga grandilepingu Sillamäe parkla ehitustööde finantseerimiseks, Euroopa Liit (EL) toetab projekti 18 miljoni krooniga.

Sillamäe piiriparkla rajamiseks ehitatakse Tallinn-Narva maantee äärde 9,7 hektarilisele alale parkimisplats, koos teenindushoonete, piirete, valgustuse ja järjekorrasüsteemiga kuni 450 veoautole, teatas ministeerium.

Projekti eesmärgiks on luua parkimisvõimalused Tallinn-Narva maanteel piirijärjekorras seisvatele raskeveokitele.

Tööde kogumaksumus on 50,5 miljonit krooni. AS-i Sillamäe Sadam panus projekti on 32,5 miljonit krooni, mis sisaldab Sillamäe Sadamale kuuluva maa maksumust.

Praegu tekitavad tee äärel seisvad raskeveokid ohtliku olukorra nii veoautodele kui ka teistele liiklejatele. Järjekorras seismine ei võimalda autojuhtidel järgida töö ja puhkeaja reegleid ning tee ääres puuduvad ka korralikud sanitaartingimused.

Projekt kestab ametlikult kogu järgmise ja ülejärgmise aasta, kuid tegelikkuses loodetakse ehitustööd suures osas lõpetada juba 2010 aastal, märkis ministeerium.

Tegemist on pilootprojektiga ning järgnevalt on plaanis parkimisprobleemid lahendada ka teistes piiriületuskohtades.

Majandusministeerium esitas rahastamistaotluse möödunud aasta oktoobris. Taotluse kiitis Euroopa Komisjon heaks 2009. aasta kevadel, sellele järgnesid grandilepingu läbirääkimised.

Sillamäe Sadam vastutab esimese ja teise etapi hangete ettevalmistamise ja korraldamise ning tehtavate tööde ja järelevalve eest, projekti üldist järelevalvet teeb majandusministeerium.