Skanska EMV sulgeb 51 miljoniga Kiviõli poolkoksi prügila


BNS 22.12.2009

Skanska EMV võitis riigihanke Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemiseks, mis läheb maksma 51,2 miljonit krooni.

Hankes osales kaheksa pakkumust, mis kõik kvalifitseerusid, teatas keskkonnaministeerium. Kõige odavama pakkumuse esitas Skanska EMV.

Kiviõli poolkoksi prügila sulgemistööde tähtaeg on 2012. aasta lõpp.

Ligikaudu 20 hektari suuruse prügila-ala keskkonnanõuetega vastavusse viimiseks sulgeb Skanska EMV õlitootmisjääkide pigijärved ja kujundab laugemaks jäätmemäe järsud nõlvad. Lisaks rajab vettpidava kattekihi, haljastuse ning pinna- ja nõrgvee kogumise ning pumpamise süsteemid.

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 näeb ette jäätmetekke vähendamise ja jäätmekäitluse korrastamise ning ka jääkreostuse vähendamise.

Nende eesmärkide täitmine on otseselt seotud põlevkivi poolkoksi prügilate sulgemise ning neist tuleneva keskkonnaohu vähendamisega, märgib ministeerium.

Eesti riigi ja Euroopa Komisjoni vahelistel ühinemisläbirääkimistel on Eesti lubanud Ida-Virumaa tööstusjäätmete prügilad sulgeda hiljemalt 16. juuliks 2013. See nõue tuleneb ka Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidest.

Kiviõli prügila sulgemistöid rahastab sajaprotsendiliselt Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.