Algas Eesti-Soome ühine Estlink 2 merekaabli ehitushange


BNS 18.12.2009

Algas Soome-Eesti ühishange Estlink 2 alalisvoolu kaabli rajamiseks.

Eesti põhivõrguettevõte OÜ Elering ja Soome põhivõrguettevõte Fingrid Oyj kuulutasid möödunud nädalal välja kvalifitseerimisvoorud Estlink 2 alalisvoolu muundusseadmete ning EstLink 2 alalisvoolu kaabli hangetel osalejatele.

Hanked viiakse läbi Soomes ning need korraldab Fingrid Oyj, teatas Elering.

Hangete tulemusena sõlmitakse eduka pakkujaga kolmepoolsed lepingud. Hanketeated on kättesaadavad Soome hangete registrist (HILMA) ning Euroopa Liidu ühisest hankeregistrist (TED EU).

Üks hange sisaldab endas kahe alalisvoolu vahelduvvooluks muundava alajaama (Püssi Eestis, Anttila Soomes) seadmete tarnet koos projekteerimise, ehitamise, paigaldamise ja töösse viimisega.

Teine hange näeb ette Estlink 2 merekaabli (umbes 140 kilomeetrit pikk) ja Eesti maismaaosas Estlink 2 maismaakaabli (umbes 12 kilomeetrit) tarnet, ehitust ja töösse viimist.

Hangetel osaleda soovivatel ettevõtetel on võimalik esitada osalemistaotlusi koos vajalike dokumentidega 2010 aasta 29. jaanuarini. Kvalifitseeritud ettevõtetele on kavas esitada hankedokumendid 2010 aasta mais, peale Euroopa Komisjoni Estlink 2 lõpliku investeerimisotsuse langetamist.

Estlink 2 on teine planeeritav kõrgepinge alalisvoolu ühendus Eesti ja Soome vahel nimivõimsusega 650 megavatti ning pingega 450 kilovatti.

Alalisvoolu liini kogupikkus, nii Eesti kui Soome poole osas, on enam kui 160 kilomeetrit ning ühendus on plaanis töösse viia 2013 lõpuks.

Projekti eeldatav maksumus on ligikaudu 300 miljonit eurot.

Estlink 2 rajamise eesmärk on läbi täiendavate ühenduste rajamise suurendada Eesti ja kogu Balti regiooni varustuskindlust elektriga ning luua paremad eeldused toimiva elektrikaubanduse tekkimiseks turu täielikul avamisel 2013. aastast.