Tartu kehtestas Annemõisa spordilinnaku planeeringu


BNS 16.12.2009

Tartu linnavalitsus kehtestas teisipäevasel istungil Annemõisa spordilinnaku detailplaneeringu.

Linnavalitsuse teatel on kehtestatud planeeringuga määratud Annemõisa tänav 1 krundile kavandatava spordihoone suurimaks lubatud ehitusaluseks pindalaks 4200 ruutmeetrit ja hoone suurimaks suhteliseks kõrguseks on kavandatud 15 meetrit.

Kes ja millal hoonet ehitama hakkab Tartu linnavalitsuse pressiesindaja Mihkel Lendoki sõnul veel selge ei ole. "Kõik on veel väga alguses," ütles Lendok BNS-ile.

Huvigruppe, kes hoone kasutamisest huvitatud oleks on Lendoki kinnitusel mitmeid.

Hoonele parima arhitektuurse lahenduse saamiseks on planeeringus seatud arhitektuurivõistluse korraldamise nõue.

Kehtestatud planeering määrab ehitustingimused ka Annemõisa tänav 6 krundile, mis võimaldab olemasoleva hoki välisväljaku ümber ehitada sisehalliks.

Juurdepääs spordihoonele on kavandatud Kaunase puiesteed ja Jaama tänavat ühendavalt perspektiivselt, mis on planeeritud kahesuunalise ning kaherealisena ning millele on mõlemale poole planeeritud kergliiklustee.

Jaama tänava ja rajatava tänava ristmiku planeerimisel on arvestatud Tartu idaringtee võimaliku lahendusega, millest tulenevalt kavandatakse likvideeritavaks Annemõisa tänava otsene ühendus Jaama tänavaga.

Juurdepääs Annemõisa tänavale on ette nähtud planeeritava ala kaudu.

Annemõisa tänavat laiendatakse ning paralleelselt sõiduteega on kavandatud kergliiklustee.

Annemõisa tänav 1a ja Annemõisa tänav 6 krundile kokku on planeeritud 218 parkimiskohta. Kaunase puiestee 70 koolihoone juurde on planeeritud 56 parkimiskohta sõidukitele.