Teede Rev-2 AS võitis Viimsi valla teedehanke


Pressiteade 15.12.2009

Viimsi valla teede suve- ja talihoolde ning remonttööde teostamise hankele laekus üks pakkumus, aastamaksumusega 3,2 miljonit krooni, mille esitas ühispakkujatena Rapla Teed OÜ ja Teede Rev-2 AS. Leping sõlmiti Teede Rev-2 AS-iga 2015. aasta kevadeni.

"Viimsi valla mandriosa teedevõrk on küllaltki tihe – kokku on teid vallas 355 kilomeetrit," rääkis Viimsi vallavanem Haldo Oravas. "Alates kevadest ei olnud vallal püsivat lepingulist teedehoolde teostajat, sest meie eelmine partner AS SMR Teed läks pankrotti. Nüüd on valmidus talviseks lume-ja libedusetõrjeks igati olemas. Koostöös uue lepingupartneriga soovime ka suvehoolduse perioodil teid hooldada ning vajalikul määral remontida, et tasa teha külmumistsüklitega halvenenud teede seisukorda. Usun, et ka järgmiseks sügiseks on valla teed jälle heas seisukorras."

Viimsi abivallavanema Endel Lepiku sõnul on hankelepingu aastamaksumus kokku 3 265 391 krooni. "Kõik teed saavad hooldatud nii suvel kui talvel. Hankelepingus kokku lepitud aastamaks hõlmab muu hulgas teede säilitusremondi ja pindamistööd, teemaa puhastus- ja tolmutõrjetööd ning talvisel ajal teede lume- ja libedustõrje. Talihoole viiakse läbi teede tähtsuse järjekorras. Esmajärjekorras teostatakse lumepuhastus nendel teedel, mida kasutab ühistransport, näiteks Aiandi tee, Vehema tee, Reinu tee jne, siis valla põhiteedel, näiteks Muuli tee, Pärnamäe tee, Lubja tee jne. Neile järgnevad külade kogumisteed ja hooldering lõpetatakse külade siseteede ja tupikteedega," rääkis Endel Lepik.

Suvehoolde teede hooldamise ja remondi teostamisel järgitakse samu järjekorra printsiipe, mis talihoolde korra. Põhilised suvehoolde tööd on teekatendi aukude likvideerimine, täiendava materjali pealevedu, tee servade ja kraavide niitmine jne. Suvehooldele lisandub teekatendi markeerimine (ülekäigurajad, telgjooned jmt), tähispostide paigaldamine ja liikluskorraldusvahendite korrastamine.