Ministeerium soovib oluliste ehitiste digitaalseid projekte


BNS 14.12.2009

Siseministeerium soovib, et kõrgendatud ohuga ehitiste projektid oleksid päästeametile ja politseile ehitusregistri infosüsteemis digitaalselt kättesaadavad.

Siseminister Marko Pomerantsi ettepanekul oleks kõrgendatud ohuga ehitise projekti esitamine ehitusregistrile kasutusloa saamise eeltingimus. Selliste ehitiste loetelu ja projektide ehitusregistrisse esitamise korra kehtestaks siseminister määrusega.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts märkis, et siseministeeriumi ettepanekutega on kavas ehitusregistri arendamisel võimaluste piires arvestada. Ehitusseaduse muutmise vajalikkus ja võimalikkus selgub tema sõnul pärast rakendusliku kontseptsiooni teostatavuse selgumist.