Muuga LPG terminali keskkonnaaruanne sai kolm ettepanekut


BNS 09.12.2009

Muuga sadamasse kavandatava vedelgaasi (LPG) ümberlaadmisterminali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikul arutelul esitati kolmapäeval kolm ettepanekut.

Jõelähtmevalla arengu- ja planeerimise osakonna juhataja Priit Adler ütles BNS-ile, et arutelul osales kokku kümme inimest.

Ettepanekute kohaselt tuleks määrata kompressorist tuleva jahutusvee temperatuur ja kraavidesse jooksva vee hulk ning seada sadamakai ja terminali vahelisele gaasijuhtmele põrkepiir.

Adler lisas, et kui muudatused on planeeringusse kantud, esitatakse see keskkonnaametile.

Detailplaneering hõlmab Muuga sadama idaosas asuvaid Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistuid ja nende lähiala. Planeeringu ala suurus on 21,5 hektarit.

Planeeringu eesmärk on olemasolevate kinnistute sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste, vedelgaasiterminali ning vedelgaasiterminali ja eelnevalt planeeritud sadamakai vahelise torujuhtme rajamise võimaluste väljaselgitamine ning määramine.

Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud planeeritavatele aladele, tehnovõrkude varustus ning määratakse keskkonnakaitselised abinõud.

Muuga raudteejaama ja olemasoleva söeterminali vahel, tootmismaa sihtotstarbega Klaukse 1 kinnistule antakse ehitusõigus tootmis- ja laomajanduse rajamiseks. Samuti lahendatakse liiklus, tehnotrassidega varustatus ja ühendus kaiga.

Varasema info kohaselt plaanib Muuga sadama territooriumile vedelgaasiterminali AS Nord Gas, mis plaanib analoogset terminali ka Sillamäele.

Terminali projekteerimismaht on 100.000 kuupmeetrit, aastas hakkaks seda läbima hinnanguliselt 800.000 kuupmeetrit vedelgaasi.

Tarnepartnereid otsib ettevõte Venemaalt, Kasahstanist ja Alšeeriast, umbes kolmveerand mahust veetaks esialgse kava järgi Eestisse mööda raudteed.

Nord Gas kuulub ettevõttele OÜ Letofin Trading, millest poole omanikuks on Jüri Mõis, teised osanikud on Leonid Eivin ja Mark Eivin.