Viitna möödasõit maksab 143 miljonit krooni


BNS 08.12.2009

Maanteeamet sõlmis teisipäeval Eesti teedeehitus- ja projekteerimisfirmade konsortsiumiga Viitna möödasõidu projekteerimis- ja ehituslepingu maksumusega 143 miljonit krooni.

Töövõtjad on AS Talter, AS Teede REV-2, AS Tref ja OÜ Reaalprojekt.

Maanteeamet teatas, et lepingu kohaselt valmib uus 8,3 kilomeetri pikkune neljarajaline esimese klassi nõuetele vastav maanteelõik 2011. aasta sügiseks.

85 protsenti projekti maksumusest tuleb Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist. Lepingu hinnas sisaldub ettenägematuteks kuludeks ette nähtud summa 10,8 miljonit krooni ja käibemaks.

Jaanuaris algavate ja 20 kuud kestvate tööde käigus ehitatakse Tallinna-Narva maanteelõik kilomeetritel 70,6-78,9 neljarajaliseks eraldusribaga esimese klassi nõuetele vastavaks maanteeks. Uuele teelõigule ehitatakse ka eritasandiline liiklussõlm, milleks kasutatakse juba olemasolevat viadukti Viitna ja Koljaku maantee ristil.