Tallinn saab juurde Tala ja Sääse tänava


BNS 08.12.2009

Tallinna linnavalitsus kavatseb nimetada Lasnamäe linnaossa Sõjamäe asumisse rajatava tänava Tala tänavaks ning Mustamäe linnaossa Sääse asumisse rajatavale tänava Sääse tänavaks.

Tala tänava nime hakkab linna pressiteenistuse teatel kandma Peterburi teega paralleelne Juhan Smuuli tee ja Betooni tänava vaheline tänavalõik ning Sääse tänava nime A. H. Tammsaare teega paralleelne Mustamäe tee ja Kiili tänava vaheline tänavalõik.

Tallinna linnavalitsuse nimekomisjon otsustas nimevalikul Tala tänava kasuks, kuna piirkonnas on kasutusel ehitusmaterjalide, ehitusdetailide ja tööriistadega seotud nimed - Betooni, Paneeli, Silluse ja Sarruse tänav. Seega tegi nimekomisjon piirkonna tänavanimedele omast temaatikat jätkates ettepaneku nimetada uus tänav Tala tänavaks.

Mustamäele rajatakse uus tänav lähtuvalt A. H. Tammsaare tee 102a ja 104a kinnistute ning lähiala detailplaneeringust, mis näeb ette alale elu- ja ärihoonete ning neile juurdepääsutee rajamise.

Nimekomisjon leidis, et uuele tänavale nime panekuga võiks taastada ajaloolise, juba tsaariajast pärit nime - Sääse tänav on varem piirkonnas olnud, kuid 1984. aastal kaotatud. Ideed toetab ka tänava paiknemine Sääse asumis, kus on palju erinevate putukate nimelisi tänavaid ning Sääse peatus.