Kiili vald algatas elamurajooni detailplaneeringu


BNS 07.12.2009

Kiili vallavalitsus algatas detailplaneeringu ligi 10 hektarilisele maa-alale, kuhu arendaja planeerib ehitada kuni 16 ühekorruselist üksikelamut ja kuni kaheksa kahekorruselist ridaelamut.

Lisaks näeb planeering ette kahe kuni kahekorruselise ärihoone ehitamist ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamist.

Kiili vallaarhitekt Mart Liho ütles BNS-ile, et maa-alal on hetkel välja ehitatud trassid, kuid muud arendust pole tehtud.

Kuna maa-ala omanik muutus, siis algatas vald vana detailplaneeringu asendamiseks uue planeeringu, lausus Liho.

Tema sõnul on arendaja OÜ Starhouse plaanitavad üksikelamud ja ridaelamud hea arhitektuurilise lahendusega. Eskiisid on teinud Janno Põldme firma Põldme Arhitektuur OÜ.

9,96 hektariline maa-ala hõlmab Põllu, Veere, Teeveere, Ilba tänav T1, Ilba tänav T3, Ilba alajaama 1, Ilba tee 1-14, Ilba tänav 24, 26 ja 28 kinnistuid.

Kuni 11. jaanuarini toimub Kiili vallamajas Vikerkaare, Tormi ja Pilve kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek.

Planeering näeb ette 16 üksikelamumaa krundile kuni kahekorruseliste üksikelamute rajamist ja seitsme korterelamumaa krundile kuni 13 kolmekordse korterelamu ehitamist.