Tallinn jätkab sotsiaalobjektide rajamist


Pressiteade 07.12.2009

Tallinna Linnavaraamet hakkab järgmisel kevadel välisprojekti raames sotsiaalmajutusüksuseid ning lastekodulaste perekodusid rajama.

Tallinna linnavalitsus on seadnud eesmärgiks lastekodud peremudeli lähedaseks ümber kujundada. "Kokku ehitatakse viis kaheperemaja, kaks üheperemaja ja üks kümnekohaline varjupaik. Projekti viimane maja valmib 2012. aastal," ütles abilinnapea Eha Võrk. "Esimesed kaks perekodu valmivad juba järgmisel aastal."

Projekti kogumaksumus on 45 miljonit krooni. "Tallinna linna omafinantseering moodustab vaid 15% projekti kogumaksumusest," ütles Võrk. "85% ehk ligi 37,5 miljoni krooni ulatuses rahastatakse projekti Euroopa Liidu struktuurivahenditest."

Lisaks neljale juba tegutsevale sotsiaalmajutusüksusele on plaanis juurde ehitada veel kaks, neist ühe ehitamist alustatakse juba järgmisel kevadel. "Kahte kavandatavasse kolmekorruselisse hoonesse on planeeritud veel umbes 130 voodikohta," ütles Võrk. "Neljas juba tegutsevas sotsiaalmajutusüksuses on kokku 380 kohta."

Võrgu sõnul tõendab sotsiaalmajutusüksuste rajamise vajalikkust ka asjaolu, et nende kahe üksuse rajamiseks eraldati Euroopa Liidu struktuurivahenditest 37,8 miljonit krooni, mis katab koguni 85% kuludest. Projekti planeeritav kogumaksumus on 44,5 miljonit krooni.

Järgmisel aastal toetatakse neid kaht projekti Euroopa Liidu struktuurivahenditest kokku 25,7 miljonit krooniga.

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul aitab asenduskodu lastekodulastel iseseisvaks eluks ja tavaellu integreerumiseks parema ettevalmistuse saada. "Mida rohkem lastekodu kodule sarnaneb, seda parema ettevalmistuse lapsed iseseisvaks eluks saavad," rõhutas Martinson.

Laste majutamine väikestesse linnas hajutatult paiknevatesse majadesse vähendab anonüümsust, suurendab perede vastutust igapäevaelu korraldamisel, aitab vähendada laste probleemkäitumist, tekitab kodutunde ja aitab neil paremini ühiskonda sulanduda.

Asenduskodule parima projekti leidmiseks kuulutati välja ideekonkurss, parimaks tunnistati OÜ Celander Projekt võistlustöö.

Tallinna Lastekodu on asenduskoduks rohkem kui 200 lapsele.

Sotsiaalmajutusüksuste ehitamine on üks Tallinna sotsiaalabimeetmetest. Majutusüksusesse majutatava isiku kasutusse antakse voodikoht koos hoones olevate ühiskasutatavate ruumide ning osutatavate teenuste kasutamise õigusega. Sotsiaalmajutusüksus on oluline vaheetapp öömaja ja sotsiaal- või munitsipaalkorteri vahel. Tegemist on sotsiaalselt tundlikele sihtgruppidele suunatud rehabilitatsiooniteenusega, mille osutamise eesmärgiks on isikute resotsialiseerimine, st tingimuste loomine nende normaalsesse ellu tagasipöördumiseks.