Riik otsib Ämari valvelennukite angaari projekteerijat


BNS 06.12.2009

Kaitseministeerium kuulutas välja riigihanke Ämari lennubaasi õhuturbe valvelennukite angaari, reisijate terminali, kaubakäitluse vahelao ning õhuväe meditsiinikeskuse projekteerimiseks.

Hanke võitja ülesandeks jääb Vasalemmas asuvasse Ämari lennubaasi projekteerida ligi 2150 ruutmeetri suurune õhuturbe valvelennukite angaar, 1350 ruutmeetri suurune reisijate terminal ja kaubakäitluse vaheladu ning 475-ruutmeetrine meditsiinikeskus.

Samuti peab hanke võitja projekteerima kommunikatsioonid ja ühendusteed, seitsme hektari suuruse maa-ala ning teostama ehitusaegset autorijärelevalvet.

Hankeleping on plaanis sõlmida tuleva aasta 25. jaanuaril ning projekt peab valmima 27. augustil 2010. Pakkumine tuleb esitada hiljemalt tänavu 28. detsembriks ning võitja selgitamisel arvestatakse nii projekti maksumust kui selle valmimise kiirust.

Tänavu oktoobris sõlmis kaitseministeerium Ämari lennubaasi administratiivala ehituslepingu Astlanda Ehituse ja ehitusfirma Rand & Tuulbergiga, kelle ühispakkumise kogumaksumus oli 81,28 miljonit krooni.

Administratiivala ehitamisel rajatakse Ämari lennubaasi tuletõrje-, päästeteenistuse ja rajahooldustehnika hoone, valvekeskus ja pääsla, söökla ja toiduladu, 40-kohaline ühiselamu liitlasriikide õhuväelaste majutamiseks, teed ja kanalisatsioonisüsteem ning baasi piirdeaed.

Alates 2008. aasta sügisest käivad Ämari lennubaasis veel liiklus- ja hooldusala ning kütuserajatise, ühendusteede ja elektrivõrkude ehitustööd.

Ämari lennubaasi renoveerimine Eesti ja NATO ühisel rahastamisel on esimeseks suuremahuliseks NATO julgeolekuinvesteeringuks Eestis. NATO rahastab 15 Ämari lennubaasi projekti 500 miljoni krooni ulatuses.

Mahukaimaks osaks kogu projektis on lennuvälja liiklusala ehitus, mille tööde lõpp on plaanitud 2010. aasta sügiseks. Selleks ajaks peaks valmima uus 2750 meetri pikkune lennurada, valgussüsteem, perroonid ning ruleerimisteed.

Jaanuaris kinnitas valitsus sõjalise kaitse arengukava aastateks 2009-2018, mis näeb ette Ämari lennubaasi valmimise 2011. aastal, pärast mida peaks lennubaas olema valmis vastu võtma transpordilennukeid ning tegutsema õhuturvet teostavate hävituslennukite baasina.