Ülemiste ristmiku ehituseks peab linn ostma 10 kinnistut


BNS 04.12.2009

Ülemiste liiklussõlme ehitamiseks on Tallinn omandanud eraomanikelt kolm kinnistut ja osta tuleb veel 10, seni on linn kinnistute eest maksnud üle 29 miljoni krooni.

Vastuses Tallinna linnavolikogu Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni arupärimisele teatab linnapea Edgar Savisaar, et eraomanikelt on omandatud kolm objekti ning 10 on veel vaja omandada. Kolme objekti osas on sundvõõrandamise menetlus pooleli.

Seni on Tallinn omandatud objektide eest tasunud 29.025.000 krooni, järgmise aasta eelarvesse kavandas linnavaraamet Ülemiste liiklussõlme väljaehitamiseks vajalike maade omandamiseks 87,7 miljonit krooni.

Pooleliolevatest menetlustest üks ootab linnavalitsuse heakskiitu, et omandada kinnistu kokkuleppehinnaga 54.847.000 krooni ning kahe osas on pooleli kohtuvaidlus. Lisaks on plaanis 2010. aastal omandada veel seitse väiksemat objekti, millest kalleim maksab üle nelja miljoni krooni.

Tööd Ülemiste liiklussõlme ehitusel peaksid algama järgmise aasta suvel ning töö valmima 2013. aasta oktoobri lõpuks. "Arvestades projekti elluviimiseks tehtud ettevalmistustööde seisuga on linn veendunud, et suudab kindlustada liiklussõlme tähtaegse valmimise," teatab Savisaar.

Struktuuritoetuse seaduse kohaselt peavad selle projekti tegevused olema lõpetatud hiljemalt 2015. aasta 31. augustiks.

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise kogumaksumus on ligikaudu miljard krooni, millest välistoetus moodustab 750 miljonit krooni. Projekti omafinantseering on 250 miljonit krooni ning see jaguneb 2010. kuni 2013. aasta vahel.

Projekti rahastatakse linnaeelarves Tallinna kommunaalametile teede kapitaalremondiks ja rekonstrueerimiseks ettenähtud vahendite arvelt. 2010. aasta eelarves on linna vahendeid sellel real kokku 133,5 miljonit.

Projekti välistoetus pärineb Euroopa Liidu transpordi infrastruktuuri arendamise struktuurivahendite meetme välisprojektist.

Ülemiste liiklussõlm plaanitakse ehitada mitmetasandiliseks ning lisaks rekonstrueeritakse ühendus Tallinna-Narva maanteega.