Türil ja Kohtla-Järvel algasid veevärgi ehitushanked


BNS 03.12.2009

Türi kommunaalasutus ja OÜ Järve Biopuhastus on käivitanud vastavalt Türi linnas ja Kohtla-Järve piirkonnas hanked veevärgi ehitustöödeks.

Türi linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumplate projekteerimis- ja ehitustööde hanke raames rajatakse või rekonstrueeritakse 20,4 kilomeetri ulatuses veetorustikke, 12,9 kilomeetri ulatuses isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning 3,1 kilomeetri ulatuses survekanalisatsioonitorustikku.

Lisaks rajatakse neli ning rekonstrueeritakse seitse reoveepumplat.

Hanketingimuste järgi peab eduka pakkuja viimase kolme majandusaasta summeeritud netokäive ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike ehitus- või rekonstrueerimistööde teostamisel olema vähemalt 150 miljonit krooni.

Pakkumisi saab esitada 5. veebruarini.

Projekti rahastavad Türi vald ja kaasrahastajana Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse.

Kohtla-Järve piirkonna kanalisatsioonitorustike ehitamise ja rekonstrueerimise hange on jaotatud kahte ossa.

Esimese osa raames ehitatakse kaheksa kilomeetrit sademeveekollektoreid ning projekteeritakse ja ehitatakse 9,8 kilomeetrit ulatuses reoveekollektoreid ning kaks reoveepumplat.

Hanke teise osa raames tuleb ehitada 1,6 kilomeetri ulatuses sademeveekollektoreid ning ehitada ja projekteerida 7,4 kilomeetri ulatuses reoveekollektoreid.

Pakkuja 2007. ja 2008. majandusaasta netokäive peab olema ühe aasta kohta 100 miljonit krooni pakkumise tegemisel esimesele hankeosale ning 40 miljonit krooni teisele hankeosale.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 8. jaanuar.

Projekti rahastavad Järve Biopuhastus, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.