Sikagard®-715W, Sambla, samblike ja vetikate eemaldusaine (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikagard-715W:
sammalde, samblike ja vetikate vesialusel eemaldusaine.

Kasutuskohad
Sammalde, samblike, vetikate või muu pindu kahjustavate taimestiku eemaldamine kõikidelt tavalistelt pindadelt ehitise sees ja väljas.

 • telkkatus
 • markiis
 • katuse pind ja selle murdekohad
 • veerennid
 • õuesillutis
 • terrass
 • rõdu
 • päikesevari
 • sein
 • põrand
 • puidust või plastist aknaraamid
 • uuristatud kivi
 • hauakivi
 • paadipõhi jne.

Omadused

 • Vesialusel vedelik
 • Suurepärane puhastusvõime tasastel ja poorsetel pindadel
 • Head pealekandmisomadused
 • Looduses lagunev (DIN 29888 järgi)
 • Ei sisalda orgaanilisi lahusteid
 • Ei sisalda fosfaate
 • Ei erita kahjulikke või ärritavaid aure ja gaase (ei ole ohtlik siseruumides kasutamisel)
 • Kokkusobiv harilike ehitusmaterjalidega nagu: tellis, looduskivi, betoon, puit, alumiinium, teras, raud, tinutatud plekk, plastid, kummi, lakitud pinnad
 • Ei põhjusta eespool mainitud materjalide värvumist ega määrdumist

Kasutusjuhised
Pealekandmine
Sikagard-715W kantakse puhastatavale pinnale harjaga, käsnaga või pritsiga. Lasta ainel mõjuda 5-10 minutit ja seejärel loputada aluspinda taimestiku eemaldamiseks. Vana või pinnale kinnitunud taimestiku eemaldamiseks korrata vajadusel puhastamismenetlust.

Tehnilised andmed
Toode
Vesialusel vedelik sisaldab mitteioonseid ja katioonseid pindaktiivseid aineid, silikaate ja eemaldusaineid.

Värvus
Värvitu läbipaistev vedelik, millel on nõrk iseloomulik lõhn.

Tihedus
1,017 g/cm³ (+20ºC)

pH-väärtus
11,4

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur > +5 °C.

Kulunorm
10-13 m²/l

Pakend
500 ml aerosoolpakend (kastis 12 purki, 25 x 12 = 780 purki/transpordialuse kohta)
2 l kanister (10 kanistrit kahanevast kilest pakendis / 27 x 10 = 270 kanistrit/ transpordialuse kohta) 5 l kanister (4 kanistrit kahanevast kilest pakendis / 36 x 4 = 144 kanistrit/transpordialuse kohta.

Säilivus
Avamata originaalpakendis 2 aastat.

Ladustamine
Kaitsta jäätumise eest.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Vette sattudes kergelt kahjulik.
Transpordiklass
Jäätmete käitlemine
Tähelepanu!
Mürgisus

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee