Veolia pakub jäätmete põletusjaamale alternatiivi


BNS 03.12.2009

Jäätmekäitlusfirma AS Veolia Keskkonnateenused näeb Tallinna lähitele jäätmete põletusjaama rajamise alternatiivina üleminekut mehhaanilis-bioloogilise töötlemisele.

Arvestades Eestis tekkivat olmejäätmete hulka ja rahvastiku tihedust, on mõistlik minna täielikult üle mehhaanilis-bioloogilise töötlemisele, ütles Veolia juhataja Argo Luude ettevõtte pressiteenistuse vahendusel.

Mehhaanilis-bioloogiline töötlemine hõlmab sorteerimist, komposteerimist, taaskasutamist ning jäätmete töötlemist.

Võrreldes jäätmepõletusega on see Luude hinnangul paindlikum ja odavam lahendus. Ladestamist vajava aine hulk on seejuures sama ning mõju keskkonnale sarnane.

Luude sõnul esitab Veolia järgmisel nädalal Tallinna linnavalitsusele oma nägemuse ja kalkulatsioonid nii mehhaanilis-bioloogilise jäätmete töötlemise kui põletusjaama osas.

Luude hinnagul ei ole piisavalt tähelepanu osutatud ka analüüsile, mis annaks selge vastuse küsimusele, kas jäätmepõletusjaam on tarbijale odavam kui selle alternatiivid.

Luude sõnul ei saa Tallinn anda olmejäätmeid ei jäätmepõletusjaama rajamisest huvitatud Eesti Energiale ega ka Veoliale, vaid vastavalt seadusele on vaja korraldada konkurss, mille võitja saab jäätmete omanikuks.

Kuna 2012. aastal ei taga isegi mitte kogu Harjumaa Eesti Energia põletusjaamale piisavas koguses prügi, tuleb taolised konkursid läbi viia üle Eesti, lisas Luude.

Tallinna linnavalitsus lubas veel sellel aastal otsustada, kas valida prügielektrijaama partneriks Eesti Energia või Veolia, kellega koos majandab Tallinna linn praegu Jõelähtme prügilat. Kahe jaama jaoks Tallinna prügist ei jätkuks.

Kui Tallinn peaks partneriks valima Eesti Energia ja Tallinn suunaks prügi selle ettevõtte rajatavasse prügielektrijaama, peaks linn kehtiva prügilalepingu rikkumise eest maksma kümnetesse miljonitesse kroonidesse ulatuva trahvi, selgitas Tallinna abilinnapea Deniss Boroditš.

Prügipõletusjaam maksab 1-1,5 miljardit krooni. Eesti Energia plaanitav jaam võiks valmida 2012. aastal, Veolia oma aasta hiljem. Eesti Energia jaam kasutaks 220.000 tonni jäätmeid aastas.