Nordecon kutsub Loo-Maardu hankevaidlusse ministeeriumit


BNS 01.12.2009

Äripäev kirjutab, et Nordeconi juht Jaano Vink palub rahandusministeeriumit auditeerida Loo-Maardu riigihanke korraldamist, sest ebakorrektse hanke puhul võivad kaotsi minna eurotoetused.

Nordecon saatis 25. novembril ministeeriumile kirja, milles palub hanke täiendavat auditeerimist. Nimelt vastutab rahandusministeerium eurotoetuste jagamise eest, mille osakaal on Loo-Maardu hankes 80 protsenti, kirjutab Äripäev.

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja Kaur Siruli sõnul riigihanke auditeerimist koheselt kavas ei ole. Hetkel soovib ministeerium tagada, et edasised sammud hanke korraldamisel oleksid seadustega vastavuses.

Riigihangete ameti vaidlustuskomisjon rahuldas 23. novembril Nordecon Infra vaide Loo-Maardu tee-ehitushankel ühispakkuja AS-i Merko Ehitus, Tallinna Teede AS-i ja SIA Merks vastu.

Varem lükkus vaidlustuskomisjoni otsus mitmel korral edasi.

Merko Ehituse õigusvaldkonna juht Mihkel Mugur on öelnud BNS-ile, et vaidlustuskomisjon lükkas enamiku Nordeconi väidetest tagasi, muuhulgas kinnitas vaidlustuskomisjon jätkuvalt Merko õigust tugineda jagunemiseelsetele majandusnäitajatele.

"Vaidlustuskomisjon nõustus ainult vaidlustuse väitega, et kvalifitseerimisotsust ei olnud piisavalt põhjendatud," märkis Mugur.

Merko Ehitus on seisukohal, et maanteeamet saab täiendavate põhjenduste esitamisega vaidlustuskomisjoni nõude täita.

Nordecon Infra tahtis vaidluskomisjonilt maanteeameti 13. oktoobri otsuse kehtetuks tunnistamist. Otsus kvalifitseeris Loo-Maardu teelõigu hankele Merko Ehitus AS-i, Tallinna Teede AS-i ja Merko Ehituse tütarfirma SAI Merks.

Kõnealused ühispakkujad esitasid Loo-Maardu teelõigu hankele tehtud pakkumistest kõige odavama summas 288,84 miljonit krooni. Paremuselt teise, 318,78 miljoni kroonise pakkumise esitas Nordecon. Hankelepingu sõlmimise kriteeriumiks on madalaim hind.

Merko Ehitus on varem börsile teatanud, et Nordecon Infra vaidlustusavalduse järgi on Merko Ehitus 1. augustil 2008 äriregistrisse kantud äriühing, mis ei saa vastata kvalifitseerimistingimustele, milles nõutakse andmeid viimase kolme majandusaasta netokäibe ja viimase viie aasta jooksul tehtud tööde osas.

Nordeconi hinnangul puuuvad nõutud referents ja käive ka Tallinna Teede AS-il ja SIA Merksil.

Merko Ehitus on varem teatanud, et on õigustatud kasutama oma eelkäija referentse ja saab tugineda endise Merko Ehituse (praegune AS Järvevana) jagunemiseelsetele finantsnäitajatele ning töökogemusele.

Ka varem on suurte ehitusettevõtete vaidluste tõttu topanud mitmed suured tee-ehitused.