Kohtla-Järve prügila sulgemise hange sai viis pakkumist


BNS 30.11.2009

Keskkonnaministeeriumi korraldatav mahukas hange Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemiseks sai viis pakkumist.

Tähtajaks laekus hankele kokku neli ühispakkumist ja üks üksikpakkumine, ütles ministeeriumi haldusosakonna nõunik Deevi Asbaum BNS-ile.

Pakkumiste hinnad jäävad vahemikku 269-508 miljonit krooni.

Asbaum lisas, et pakkumiste läbivaatamiseks läheb eeldatavasti aega üks nädal. Pärast seda selgub, kas mõni pakkuja ei kvalifitseerunud või kas on vaja esitada täiendavaid küsimusi.

Hanke võitja peab tegema projekteerimistööd ja sulgema fuusijärved. Fuusijärvede sulgemiseks kulub 60.000 kuupmeetrit stabiliseeritud materjali koos sideainega, neile paigaldatakse geomembraan ja -armatuur ligi 15.000 ruutmeetri ulatuses.

Ligi 14 hektari suurusel alal tuleb kaitsta ja korrastada olemasoleva taimkattega alad.

Ümberkujundamisele läheb ligi 80 hektari suurune jäätmemägi. Seal tuleb teha 5,6 miljoni kuupmeetri ulatusses väljakaevamis- ja 5,8 miljoni kuupmeetri ulatuses täitetöid.

Jäätmetele rajatakse vettpidav kattekiht, välja ehitatakse hooldusalad ja sisemised teed. Haljastust rajatakse ligi 100 hektari ulatuses.

Alale ehitatakse ümber seitsme kilomeetri pikkune tõkkesein ja pinnavee kogumise kraavid. Nõrgvee kogumiseks rajatakse drenaaž.

Samuti rajatakse alale kolm pumplat koos ühtlustusbasseinidega ja survetorustikuga, peapumpla reovee pumpamiseks prügilast reoveepuhastusjaama ja survekanalisatsioon peapumplast reoveepuhastusjaama ning reoveepuhastusjaam.

Tööd peaksid algama tuleva aasta jaanuaris ja lõppema 2013. aasta märtsiks.