Sikagard®-703W, Vetthülgav immutusaine rohkelt märguvaile fassaadidele (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikagard-703W
on vedel kasutusvalmis silaani-/siloksaanipõhine immutusaine.

Kasutuskohad

 • Fassaadide vetthülgavaks tegemine.
 • Ehitusmaterjalide kaitsmine sadevete eest.
 • Järgmistele aluspindadele: betoon, segu, krohv, tellis, kivi, kiudtsementplaat.

Omadused

 • Eriti vetthülgav
 • Vähendab märgatavalt vee imendumist fassaadi sisse.
 • Laseb aluspinnal hingata.
 • Kaitseb ehitusmaterjale sademete eest.
 • Töötluskiht on nähtamatu ega muuda fassaadi välimust.
 • Parandab vastupanuvõimet määrdumisele.
 • Vähendab seente ja samblike kasvamist fassaadil.
 • Ei muuda aluspinna poorsust.
 • Saab üle värvida erinevate värvidega.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba ja vaba murenemistest ja vanadest värvidest. Praod, mille laius on suurem kui 0,2 mm, tuleb parandada enne Sikagard-703W pealekandmist.
Aluspinna puhastamist on parem teha sobivat puhastusainet kasutades või kerge liivajoaga või auruga puhastades.
Sikagard-703W pealekandmisel kuivale hästi absorbeerivale aluspinnale saavutatakse parem lõpptulemus. Aluspind peaks paistma kuiv, ilma niiskete kohtadeta.

Segamine
Loksutada Sikagard-703W anumat enne kasutamist või immutusainet enne pealekandmist muul viisil segada.

Pealekandmine
Sikagard-703W kantakse peale madalsurvepritsiga, harjaga või rulliga ühekihiliselt ülevalt allapoole nii, et immutusaine ei hakkaks pinnalt maha valguma.

Kaitsmine
Sikagard-703W tuleb kaitsta sademete eest vähemalt 3 tundi pärast peale-
kandmist (+20 °C), aga ei vaja täielikku kõvenemist.

Tööriistade puhastamine
Vahetult pärast kasutamist puhastada tööriistad veega. Kõvenenud ainet saab
eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tähelepanu!

 • Betooni- või krohvipinnad ja kõik tsemendipõhised aluspinnad peavad enne töötlemist olema vähemalt 7 ööpäeva vanad.
 • Kaitsta klaasipinnad ja alumiiniumraamid ning -osad enne pealekandmist.
 • Ei tohi pinnata lubi- või tsementvärviga.
 • Optimaalne veetõrjuvus saavutatakse mõne päeva möödudes kõikidel aluspindadel. 
 • Veetõrjuvus nõrgendab märgatavalt, kui aluspinnas on palju pragusid.
 • Veetõrjumisvõimet ei saavutata horisontaalsetel pindadel.

Tehnilised andmed
Toode
Silaani-/siloksaanipõhine immutusaine. 

Värvus
Valkjas vedelik

Tihedus
~ 1,0 kg/l (+20 °C)

pH-väärtus
7-10

Kulunorm
Materjalikulu sõltub betooni kvaliteedist ja poorsusest:
- betoonile ja krohvipinnale 150-200 g/m²
- poorsetele materjalidele 300-500 g/m²
(eelkatsetega võib täpsustada kulu).

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…30 °C.

Ooteaeg/pinnatavus
Pinnata saab veega lahjendatava polümeervärviga. Sikagard polümeervärvidega tuleb oodata 5 tundi enne värvi pealekandmist.

Pakend
2 ja 5 liitrised nõud, 20 liitrine kanister.

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt säilitatuna 12 kuud valmistamisest.

Ladustamine
Kuivas ruumis temperatuuril +5 °C… +40 °C. Kaitsta jäätumise eest.

Katsearuanded
PV Véritas nr. 1108203/2A & 2B, vananemine, veeauru läbilaskvus, veeimavus.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Transpordiklass
Jäätmete käitlemine
Tähelepanu!
Mürgisus

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee