Elering võttis ehitajatelt vastu kolm renoveeritud alajaama


BNS 26.11.2009

Põhivõrguettevõte OÜ Elering võttis sel nädalal ehitajatelt vastu tähtaegselt renoveeritud Keila, Rapla ja Rõuste alajaama.

Keila 110-kilovoldine alajaam anti üle teisipäeval. Alajaama peatöövõtja oli AS Merko Ehitus, tööde maksumuseks kujunes 70,9 miljonit krooni, teatas Elering.

Keila alajaamas valitses enne ehitustööde algust suur keskkonnareostuse oht, kuna kasutusel olid suure õlimahuga lülitid.

Pärast renoveerimist on Keila jaam Lääne-Harjumaa suurim sõlmalajaam ning samaaegselt oluline elektrenergia transiitsõlm, mille kaudu edastatakse Aulepa ja Pakri tuuleparkides toodetud niinimetatud rohelist elektrienergiat.

Projekti mahus uuendas Eesti Energia Jaotusvõrk AS alajaama 35-kilovoldist jaotlat, Televõrgu AS paigaldas uue antennimasti.

Rapla 110-kilovoldine alajaam renoveeriti kolmapäevaks 51,8 miljoni krooniga varustuskindluse parandamiseks ja keskkonnamõjude vähendamiseks.

Piirkondlikult tähtsa sõlmalajaama renoveeris Empower AS, Eesti Energia Jaotusvõrk AS rekonstrueeris 35-kilovoldise jaotusseadme.

Neljapäeval võttis Elering ABB AS-ilt vastu Rõuste 110-kilovoldise alajaama laienduse Tooma tuulepargi liitumiseks.

Eleringi liitumislepingu alusel ehitas ettevõte 23,6 miljoni krooniga tuulepargi liitumiseks uue 110-kilovoldise jaotusseadme osa ja paigaldas vajaliku seadmestiku.

Rõuste alajaama on ühendatud juba kaks tuuleparki, millele lisandus nüüd ka kolmas park. Kõigi tuuleparkide tuulegeneraatorite väljaehitamisel kujuneb koguvõimsuseks 57,5 megavatti. Selle elektrikoguse läbilaskmiseks tugevdati ka Rõuste-Lihula 110-kilovoldist liini.

Rõuste alajaamal on oluline osa Saaremaa elektrivarustuse tagamisel.

Elering on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad.