Narva Vesi käivitas Narva linna veetorustike ehitushanke


BNS 26.11.2009

Narva ja Narva-Jõesuu linna veefirma AS Narva Vesi kuulutas neljapäeval välja hanke ligi 76 kilomeetri ulatuses Narva linna vee- ja kanalisatisoonitorustike reokonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustöödeks.

Hankelepingu raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse ligi 26,3 kilomeetrit olemasolevat ühisveevarustustorustikkku, umbes 27,5 kilomeetrit olemasolevat ühiskanalisatsioonitorustikku ning ligi 22 kilomeetrit lahkvoolsetsadeveetorustikku.

Pakkuja kolme viimase majandusaasta summeeritud netokäive peab erinevate torustike projekteerimise- ja/või ehitustöödes olema vähemalt 350 miljonit krooni.

Pakkumisi saab esitada 21. jaanuarini ning pakkumised avatakse samal päeval.

Projekti rahastavad Narva linnavalitsus, Narva Vesi ning Euroopa Ühtekuuluvusfond läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse.

Juunis teatas keskkonnaministeerium, et Euroopa Komisjon kiitis heaks Narva veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ligi 700 miljonit krooni maksva projekti, mille lõpptulemusena saab 65.800 narvalast lähitulevikus puhta joogivee.

Narva veemajanduse projekt hõlmab lisaks torustike ehitusele Narva veepuhastusjaam renoveerimist, mis töötab aastast 1975.

Veemajandusprojekti ehitustegevus on plaanitud aastatele 2010-2014.

Projekti toetus Ühtekuuluvusfondist on üle 447 miljoni krooni ning projekti eeldatav kogumaksumus 694 miljonit.