Arheoloogiline leid peatas Tallinna-Narva maantee ehituse


BNS 25.11.2009

Kopajuhi leitud noatupp viis matmispaiga avastamiseni, mis seiskas Tallinna-Narva maantee Kukruse-Jõhvi teelõigu ehituse, kirjutab Põhjarannik.

Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor Tõnis Taaveti sõnul jõudis info leitud matmispaigast temani eelmisel kolmapäeval.

Läinud nädala lõpus saabus Tartust ka arheoloogide grupp, et kindlaks teha matusepaiga vanus. Arheoloogiliste eeluuringute käigus selgus, et leiukoha näol on tegemist hilisrauaaegse (12.-13. saj.) maa-aluse laibakalmistuga, mis on panusterohke ning omab arheoloogiliselt väga olulist väärtust, teatas Taavet oma kirjas tee-ehitajale.

Tagamaks Kukruse hilisrauaaegse kalmistu säilimist muutumatul kujul ning kaitsmaks seda kõrvaliste isikute ja detektoristide rüüste eest, palus muinsuskaitseamet tee-ehitajal kohe tagada leiukohal ööpäevaringne mehitatud valve.

Arheoloogide gruppi juhtiva arheoloogi Tõnno Jõnuksi sõnul pole ta kindlasti rõõmus, et see avastus just nii ilmsiks tuli. Arheoloogidel tuleb nüüd läbi viia päästekaevamine.

Kauaks tee-ehitus seiskub, pol seni teada.