Tallinn algatab kolmapäeval kahe planeeringu koostamise


BNS 24.11.2009

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil algatada kahe detailplaneeringu koostamise.

Linnavalitsus plaanib algatada Lasnamäe linnaosas aadressil Suur-Sõjamäe 34 asuva kinnistu detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks on kinnistule täiendava ehitusõiguse määramine kuni kahekorruselise hoone püstitamiseks ja olemasolevate hoonete laiendamiseks.

Planeering näeb ette kinnistule kahekorruselise maapinnast kuni 9,5 meetri kõrguse garaaži rajamise paatide hoidmiseks ning täiendava ehitusõiguse andmise büroo-laboratooriumi hoonele pealeehituse ning kahekorruselisele laohoonele juurdeehituse tegemiseks.

Krundil asuv survemahutite hoidla ja freooni ladustamise estakaadina kasutatav rajatis on kavas lammutada. Olemasolev kolmekorruseline büroo-laboratooriumi hoone, mille otstes on kahekorruselised garaaž-töökojad, ehitatakse sarnaselt keskmise hoone osaga kogu ulatuses kolmekorruseliseks, kõrgusega kuni 13,5 meetrit maapinnast.

Kogu kavandatud hoonete alune pind võib olla kuni 2200 ruutmeetrit.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus.

Linnavalitsus plaanib algatada ka Helmiku tee 71 detailplaneeringu, mis annaks õiguse ehitada ligi 1,3 hektari suurusele maa-alale üksikelamuid.

Planeeritav ala külgneb põhjast Pirita jõeoru maastikukaitsealaga. Pirita jõgi jääb alast umbes 250 meetri kaugusele.

Planeeringu koostamise algatamist taotles mullu kinnistu omanik OÜ Mark Invest.

Lisaks kavatseb linnavalitsus võtta vastu Põhja-Tallinna linnaosas aadressil Pelguranna 31 asuva kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, mis loob võimaluse Tallinna vaimse tervise keskuse laiendamiseks.