Tallinn kavatseb heaks kiita protokolli Ühisveevärgiga


BNS 24.11.2009

Tallinn kavatseb kolmapäeval heaks kiita ühiste kavatsuste protokolli Tallinna Ühisveevärgiga, mille eesmärgiks on Nõmme ja Haabersti linnaosade ühisveevärgi ja kanalisatsioonipiirkondade lõplik väljaehitamine.

Projekti teostamiseks esitab linna loodud ja AS-ile Tallinna Soojus kuuluv tütarettevõte Tallinna Ühisveevärk OÜ novembris rahastamistaotluse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondile toetuse saamisek summas 87,1 miljonit krooni.

Protokolli eelnõust selgub, et rendilepinguga annab Tallinna Ühisveevärk linnale rendile kogu projekti raames ehitatud infrastruktuuri ning linnal on õigus anda see kasutusse kolmandale isikule.

Lepingu järgi annab linn vara Tallinna Veele tasuta kasutusse.

Planeeritavate rendimaksete eeldatav kogusumma rendilepingu perioodil aastatel 2011-2039 on Tallinna Ühisveevärgile 62,7 miljonit krooni.

Tallinna Ühisveevärki esindab põhikirja alusel Vladimir Panov, linna esindajaks on abilinnapea Deniss Boroditš.

Rahandusminister Jürgen Ligi on Tallinna üles kutsunud oma finantsskeeme ministeeriumiga kooskõlastama.