Tallinn otsustab uue lennujaama rajamise


BNS 24.11.2009

Tallinna linnavalitsus arutab kolmapäeval detailplaneeringu algatamist, et Tallinna Lennujaam saaks rajada Lasnamäele väike- ja eralennukitele eraldi jaama.

Väike-Sõjamäe tänav 22 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärk on rajada 4,7 hektari suurusele maa-alale era- ja väikelennukite lennujaam ning juurdepääsutee, teatas linna pressiteenistus BNS-ile.

Pärast planeeringu algatamist korraldab Lasnamäe linnaosa valitsus detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapaneku ja avaliku arutelu.

Planeeritav maa-ala asub Lasnamäel Suur-Sõjamäe tänava ja Tallinna lennujaama vahelisel alal. Väike-Sõjamäe 22 kinnistu on riigile kuuluv hoonestamata tühermaa. Planeeringualast põhjas on põhiliselt nõukogudeaegne tööstushoonestus, lõunas Tallinna lennuvälja ruleerimisrajad.

Planeeritavale alale kavandatavate hoonete alune pind võib olla kuni 16.000 ruutmeetrit ja hoonete suurim lubatud kõrgus 10-25 meetrit maapinnast sõltuvalt lennujaama kõrguspiirangutest. Parkimine on lahendatud omal krundil hoone mahtu kavandatud 142-kohalisse parklasse.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles AS Tallinna Lennujaam, kes soovis kinnistute liitmist ja planeeritavale alale ehitusõiguse määramist era- ja väikelennukite lennujaama terminali ja angaaride ehitamiseks. Detailplaneeringu eskiisi koostas K-Projekt AS.