Sikagard® 702 W-Aquaphob, Silikoon-immutusaine betoonile, tellisele ja muudele mineraalsetele aluspindadele (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Silikoon-immutusaine betoonile, tellisele ja muudele mineraalsetele aluspindadele

Tootekirjeldus
Sikagard 702 W-Aquaphob
on silikoon-mikroemulsioontihend. Veega lahjendamisel toimib see vetthülgava immutusainena.

Kasutuskohad

 • Betoonist väliskonstruktsioonide katmiseks sademete ja vee sissetungimise vastu.
 • Immutusaine mineraalpindadele:
  - pesubetoon
  - töötlemata betoon
  - poorne krohv
  - looduslik ja klombitud kivi
  - paekivi
  - kergbetoon
  - savitellis
  - kiudtsement
  - mineraalsed pinded nt. fassaadidel ja sildadel.
 • Immutusainet Sikagard 702 W Aquaphob kasutatakse kas eraldi kihina või koos pinnavärviga, nt. koos värviga Sikagard Elastocolor W kaitsmaks ilmastiku mõjutustele vastuvõtlikke ehitiste fassaadide, sildade, kõnniteede jne. betoonipindu jäätumise-sulamise tsüklite mõju eest.
 • Vetthülgav krunt värvile Sikagard Elastocolor W betoon- või tsementkrohvipindadele rasketes tingimustes.

Omadused

 • Kapillaarvee imendumise vähenemine.
 • Vees lahustunud kahjulike ainete imendumise vähenemine.
 • Ei mõjuta veeauru läbilaskvust.
 • Hea tungimisvõime betooni.
 • Eriti vastupidav leelistele.
 • Vastupidav külmumist takistavatele sooladele ja veele. 

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Pind peab olema kuiv ja puhas tolmust, nõest ja mustusest. Lubjakristallid, soolad, värvijäägid jne. tuleb täiesti eemaldada, kas tõhusate lahustitega või kerge liivapritstöötlusega.
Parim immutustulemus saavutatakse kuivadel, hästi imavatel alustel, ehkki Sikagard 702 W-Aquaphob võib edukalt peale kanda ka veidi niiskele pinnale (niiskusesisaldus mitte üle 5%).
Töötlemata betoonipindadel on soovitatav teha katselapp ja jälgida ümbritseva piirkonna niiskust (niiskusesisaldus pinna lähedal kuni 1 cm < 5%).

Segamine
Intensiivselt veega segada.

Pealekandmine
2-3 x Sikagard 702 W-Aquaphob märg märjale -> kuivades hakkab immutusaine mõjuma ja aine uus kiht ei tungi enam piisavalt sügavale. Peale kanda saab harjaga, rulliga või pritsiga.

Pinnatavus:
Saab pinnata värviga Sikagard Elastocolor W. Ooteaeg on minimaalselt 5 tundi ja maksimaalselt 1 nädal.
Kui ainega Sikagard 702 W-Aquaphob immutatud betoonpindadel tuleb teha vuukimisi, võib vuugimassi nake immutatud pinnaga olla nõrgenenud. Soovitame vuugipindade lihvimist ja kruntimist.

Tööriistade puhastamine
Veega. 

Tähelepanu!

 • Vältida alla 28 ööpäeva vanuse betooni katmist. Värsket betoonipinda võib immutada mitte enne kui 4-6 nädalat pärast valamist, vältimaks aine võimalikkeke kahjulikke mõjusid tsemendi hüdratatsioonile.
 • Juhtudel, kus tellisseintel on soolasid (pinnale kristalliseerunult), ei suuda Sikagard 702 W-Aquaphob tungida küllalt sügavale pooridesse, mistõttu soolade väljakristalliseerumine võib jätkuda.
 • Enne aine Sikagard 702 W-Aquaphob pealekandmist tuleb teisel viisil viimistletavad elemendid (nt. aknaraamid) kinni katta.
 • Aine kulu pesubetoonpinnal on seda väiksem, mida rohkem on pinnas killustikku

Tehnilised andmed
Toode
Silikoon-mikroemulsiooni kontsentraat.

Värvus
Kollakas.

Tihedus
0,90 g/cm³

Kuivainesisaldus
100% (lahjendamata)

Toimeainesisaldus
60%, massi% (lahjendamata)

Leekpunkt
> +28 °C

Kasutustemperatuur
+8 °C…+30 °C

Segamisvahekorrad
Kontsentraat: vesi = 1 : 4. Kontsentraat lahjendatakse kraaniveega. 1 massiosa ainet Sikagard 702-W-Aquaphob ja 4 massiosa vett. Hästi tihedatel alustel võib kasutada lahjemat lahust (kuni 1:9) ja vastavalt vajadusele rohkem kordi peale kanda. 

Töötlemisaeg segamise järel
1 tööpäev. Kontsentraati tuleb lahjendada ainult nii palju, kui ühe tööpäeva jooksul suudetakse kasutada.

Kulunorm
Umbes 0,15-0,2 kg/m2 iga pealekantava kihi kohta normaalselt imavatel pindadel. Avaldatud materjalikulu ja pealekantavate kihtide arv sõltuvad alati aluspinnast: soovitatakse kohapeal tehtavaid proovilappe.

Pakend
1 l

Säilivus
Tihedalt suletud anumates 1 aasta. Aine talub külma kuni -20 °C .

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis.

Katsearuanded
Sertifikaat nr. A 3026/A, 27.02.66, Institute for Construction Research (IBAC) Aachen.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Toode saastab veekogusid vähesel määral. Ei tohi sattuda veekogudesse, kanalisatsiooni ega pinnasesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Utiliseeritakse ohtlike jäätmete käitlusettevõttes. Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Toote kasutamine eeldab tõhusat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset.
Säilitada tihedalt suletud nõudes.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee