Kolm pakkujat saavad kätte elektrijaama hankedokumendid


BNS 18.11.2009

Uue elektrijaama projekteerimise ja ehituse riigihanke käigus annab Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS kolmele kvalifitseeritud taotlejale välja pakkumise tegemiseks vajalikud hankedokumendid.

Kahe uue põlevkivil töötava energiaploki ehitamise pakkumiste esitamise tähtaeg on 2010. aasta aprill ning hanke võitjaga plaanitakse leping sõlmida aasta pärast. Esimese energiaploki valmimistähtaeg on 2015. aasta.

Eesti Energia Narva Elektrijaamad jätab endale hankes võimaluse teise ploki rajamisest ära öelda. Investeeringu maht kahe uue ploki puhul on hinnanguliselt 15 miljardit krooni.

Riigihanke käigus esitati Narva Elektrijaamadele kolm hankemenetluses osalemise taotlust ning kõik taotlejad vastasid kvalifitseerimistingimustele.

Ühe ühistaotluse esitasid SNC Lavalin Polska Sp. z.o.o. ja Kanada SNC-Lavalin Inc. ning teise Alstom Estonia AS, Poola Alstom Power Sp. z.o.o. ja Prantsusmaa Alstom Power Systems SA. Kolmas taotlus tuli Hispaania firmalt Iberdrola Ingenieria y Construccion.

2009. aasta juulis välja kuulutatud riigihanke eesmärgiks on rajada Eesti elektrijaama kõrval asuvale territooriumile uus autonoomne põlevkiviküttel töötav elektrijaam, mille koosseisu kuulub kuni kaks 300-megavatise võimsusega energiaplokki. Uued plokid hakkavad tööle tsirkuleerival keevkihttehnoloogial.

"Meie jaoks on tegemist väga olulise investeeringuga, mis tagab ettevõttele jätkusuutlikkuse, elavdab Ida-Virumaa majandust ja loob siin inimestele töökohti," sõnas Narva Elektrijaamade juht Ilmar Petersen.