Kultuuriministeerium: ERM-i projekt edeneb plaanipäraselt


BNS 18.11.2009

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) uue hoone ehitusprojekt edeneb plaanipäraselt, teatas kultuuriministeerium vastuseks kolmapäeval Eesti Päevalehes ilmunud artiklile, mis rääkis projekti rahastamise venimisest.

Ministeeriumi teatel esitas Eesti Rahva Muuseumi Ehituse Sihtasutus (ERMES) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele 13. novembril muuseumi uue hoone ehitamise täistaotluse, et saada Euroopa Liidu struktuurfondidest 500 miljonit krooni muuseumihoone ehitamiseks Tartusse Raadile.

Kultuuriminister Laine Jänese sõnul peab ministeerium Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehitust lähiaastate olulisemaks kultuuriehituseks. Selle terviklik rahastamisskeem on rahandusministeeriumiga läbi arutatud ja paika pandud nii, et kogu protsess kulgeks plaanipäraselt, ütles ta.

ERMES-e juht Peeter Mauer kinnitas, et ehitusplaanidega püsitakse siiski graafikus, vaatamata sellele, et projekti on täiendatud, mis on tinginud ka teatava ajagraafiku täpsustumise.

"Praeguse seisuga peaks ehitustegevus algama järgmise aasta oktoobrikuus, selleks ajaks peavad olema läbi viidud hanked, lisaks peab olema saadud ka Euroopa Komisjoni kooskõlastus," ütles Mauer.

Eesti Rahva Muuseumi uue hoone rahastamine on kavandatud kolmest peamisest allikast. Lisaks Euroopa regionaalarengu fondi 500 miljoni krooni suurusele toetusele kasutatakse muuseumi uue hoone ehitamiseks hasartmängumaksust laekuvaid ja ka riigieelarvest eraldatavaid vahendeid.

Kavandatav riigieelarveline toetus Eesti ja sugulasrahvaste kultuurilugu säilitava muuseumi uue hoone ehitamisele on aastatel 2010-2014 kokku 270 miljonit krooni.

Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehituse 2010. aasta eelarve on ligi 89 miljonit krooni, millest välisabina peaks tulema 33 miljonit.

Kultuuriministeeriumi 2010. aasta eelarve eelnõus on projekti riigipoolse omafinantseeringuna ette nähtud kokku 35,7 miljonit krooni, lisaks 15,2 miljonit Eesti Kultuurkapitali kultuuriehitiste püstitamiseks mõeldud vahenditest projektiga kaasnevate mitteabikõlblike kulude katteks.

Viimase nelja aasta jooksul, alates arhitektuurivõistluse korraldamisest 2005. aastal, on projekti investeeritud ligi 90 miljonit krooni. Praeguse ajani on tegevusi rahastatud Eesti Kultuurkapitali kaudu laekuvatest hasartmängumaksu vahenditest ja riigieelarvest. Erinevaid tegevusi Raadi alal on toetanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Eesti Päevaleht kirjutas kolmapäeval, et ERM-i uue maja rahastamises puudub selgus ja kultuuriministeeriumi tegevus selles osas on "uimane".