Tartu kehtestas kolme ärihoone detailplaneeringu


BNS 17.11.2009

Tartu linnavalitsus kehtestas teisipäevasel koosolekul Ringtee 81 ja Aardla tänav 111 kruntide detailplaneeringu, millega plaanitakse ühisele kinnistule kolme ärihoonet.

Planeeringuga liidetakse Ringtee 81 ja Aardla 111 krundid ning määrataks ehitustingimused kolme neljakorruselise ärihoone püstitamiseks ehitusaluse pindalaga kokku 4185 ruutmeetrit ja suurima lubatud kõrgusega kuni 94 meetrit.

Juurdepääs planeeritavale alale on ettenähtud Ringtee ja Aardla tänavalt, parkimine on lahendatud krundil.

Planeeritava ala suurus on ligi 1,1 hektarit. Planeeritud kruntidele ulatub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee kaitsevöönd. Krundile Aardla 111 ulatub puurkaevu sanitaarkaitsevöönd.

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on Värvikeskuste Grupp OÜ.

Lisaks kehtestas linnavalitsus Aardla tänav 27 krundi detailplaneeringu, millega plaanitakse jagada kinnistu kolmeks krundiks ning rajada ühele neist äri- ja tootmishoone.

Aardla tänav 27 krunt pindalaga 13.826 ruutmeetrit paikneb Variku linnaosas kahe raudteeharu ja Aardla tänava vahelisel alal. Krundil paiknevad äri- ja laohooned.

Planeeringlahendus näeb ette Aardla tänav 27a krundi piiril oleva hoone lammutamise ning selle asemele uue äri- ja tootmishoone rajamise.

Parkimine on lahendatud kruntide siseselt maapealsena ning hoonete mahus.

Kinnistu tagumisele osale on antud ehitusõigus parkimishoone rajamiseks.

Hoonete suurimaks lubatud ehitusaluseks pindalaks on määratud 3700 ruutmeetrit. Suurimaks lubatud suhteliseks kõrguseks on määratud 15,5 meetrit.

Krundi teises osas olemasolevad hooned säilitatakse ja mõlemale hoonele on lubatud rajada kaks täiendavat korrust.

Planeeringu koostamisest huvitatud isik on Lumira Varahaldus OÜ.