Ehitusmaavarade arengukava KMH arutelul oli palju osalejaid


BNS 17.11.2009

Keskkonnaministeeriumi algatatud looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava 2010-2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise (KMH) aruande esmaspäevasel arutelul osales kokku umbes 55 inimest.

Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Brita Merisalu ütles BNS-ile, et ministeerium sai KMH aruande avalikustamise käigus hulgaliselt küsimusi ja täiendusettepanekuid, mida arutelul huvilistele ka tutvustati.

Tema sõnade kohaselt jäi kohapeal kõlama viis erinevat ettepanekut/küsimust.

MTÜ Eesti Maavarade Ühingu ettepanek oli teha täiendusi nii ehitusmaavarade arengukavale kui ka KMH aruandele, rääkis Merisalu, kelle sõnul oli neid täiendusi kokku 14 lehekülje ulatuses.

Riigikogu liikmel Valdur Lahtveel oli küsimus, kuidas arengukava ja KMH aruande tekstid muutuvad kooskõlastamiste käigus ja kas ehitusmaavarade arengukavaga juhtub samamoodi, nagu juhtus varasematel aastatel põlevkivi kasutamise riikliku arengukavaga, mille teksti kooskõlastamise käigus paljuski muudeti.

Lisaks tegi Lahtvee Merisalu sõnul ettepaneku parandada ehitusmaavarade arengukava eelnõu tekstis olevaid vasturääkivusi alternatiivse toorme, sealhulgas põlevkivi aheraine, kasutamise kohta.

Kaks küsimust esitas ka Tallinna tehnikakõrgkooli professor Rein Einasto, kelle põhiküsimus puudutas ehitusmaavara kaevandamist põhjaveetasemest kõrgemal või põhjaveetaset alandades.

Merisalu rääkis, et arutelu alguses tehti osalejatele teatavaks, et keskkonnaministeerium pikendab KMH aruande avalikustamist kolme nädala võrra ning tutvustab aruannet ja ehitusmaavarade arengukava eelnõu erinevates regioonides.

"Hiljemalt 7. detsembriks peaks olema kuulda võetud ka kõik ettepanekud ja seejärel esitatakse KMH aruande eelnõu keskkonnaametile heakskiitmiseks," lausus ta.

Looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava põhieesmärk on ehitusmaavaradega varustatuse tagamine, võttes arvesse nende nõuetekohast kvaliteeti, optimaalset hinda ning minimaalset võimalikku veokaugust.

Arengukava KMH viis läbi AS Maves, kes hindas kogu arengukava keskkonnamõju ja selle kooskõla Euroopa Liidu keskkonnapoliitika ning säästva arengu põhimõtetega.