Valmis Muuga sadama vedelgaasiterminali KMH aruanne


BNS 17.11.2009

Valmis Muuga sadamasse kavandatava vedelgaasiterminali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KMH) aruanne.

Detailplaneering hõlmab Muuga sadama idaosas asuvaid Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistuid ja nende lähiala. Planeeringu ala suurus on 21,5 hektarit.

Planeeringu eesmärk on olemasolevate kinnistute sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste, vedelgaasiterminali ning vedelgaasiterminali ja eelnevalt planeeritud sadamakai vahelise torujuhtme rajamise võimaluste väljaselgitamine ning määramine.

Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud planeeritavatele aladele, tehnovõrkude varustus ning määratakse keskkonnakaitselised abinõud.

Muuga raudteejaama ja olemasoleva söeterminali vahel, tootmismaa sihtotstarbega Klaukse 1 kinnistule antakse ehitusõigus tootmis- ja laomajanduse rajamiseks. Samuti lahendatakse liiklus, tehnotrassidega varustatus ja ühendus kaiga.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega saab tutvuda Jõelähtme vallavalitsuses kuni 9. detsembrini.

Aruande kohta saab esitada ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikult 9. detsembrini.

Varasema info kohaselt plaanib Muuga sadama territooriumile vedelgaasiterminali AS Nord Gas, mis plaanib analoogset terminali ka Sillamäele.

Terminali projekteerimismaht on 100.000 kuupmeetrit, aastas hakkaks seda läbima hinnanguliselt 800.000 kuupmeetrit vedelgaasi.

Tarnepartnereid otsib ettevõte Venemaalt, Kasahstanist ja Alšeeriast, umbes kolmveerand mahust veetaks esialgse kava järgi Eestisse mööda raudteed.

Nord Gas kuulub ettevõttele OÜ Letofin Trading, millest poole omanikuks on Jüri Mõis, teised osanikud on Leonid Eivin ja Mark Eivin.