Vette ehitamist reguleeriv eelnõu läheb täiskokku


BNS 12.11.2009

Riigikogu majanduskomisjon suunas neljapäevasel istungil täiskokku esimesele lugemisele veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muudatused, mis loovad õigusliku aluse avamere tuuleparkide rajamiseks.

Seaduseelnõu on tõhus samm taastuvenergeetika arendamiseks ning nõnda Eesti energiaportfelli mitmekesistamiseks, ütles majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas BNS-ile.

Eelnõu eesmärgiks on reguleerida veekogude põhja ehitiste rajamist.

Avalikku veekogusse ehitamiseks tuleb seaduseelnõu järgi taotleda uuringuluba valitsuselt. Uuringute tulemusena otsustab valitsus hoonestusloa andmise. Hoonestusluba annab õiguse taotleda ehitusluba ja hiljem kasutusluba.

Ühtlasi saatis komisjon esimesele lugemisele ka raudtee ja riigilõivu seaduse muutmise eelnõu ning audiitortegevuse seaduse eelnõu.

Raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muudatused suurendavad olulisel määral raudteeseaduses kehtestatud vastutuskindlustuse miinimummäärasid.

Seadusemuudatused tingib vajadus vastutuskindlustusmäärasid seoses keskkonnakahjudega ajakohastada, kuna olemasolevad määrad ei kata praegu kõiki tegelikke kulusid võimaliku raudteeõnnetuse korral, selgub eelnõu seletuskirjast.

Audiitortegevuse seaduse eelnõu tõstab audiitorkontrolli kohustuse miinimumtaset. Praegu peab audiitorkontrolli korraldama, kui ettevõtte müügitulu on vähemalt 10 miljonit krooni, bilansimaht viis miljonit krooni ja töötajate arv 10.

Uued piirid on vastavalt 30 miljonit, 15 miljonit ja 30 inimest.

Eelnõud on suures saalis esimesel lugemisel tuleval kolmapäeval. Kõik eelnõud esitas komisjon täiskogule ettepanekuga esimene lugemine lõpetada.