Firma plaanib Tallinna kesklinna Pärnu maanteele uusi maju


BNS 10.11.2009

Soravia Center OÜ kavandab Tallinna Pärnu maantee ja Süda tänava piirkonda mitmeid uusi maju.

Tallinn kavatseb kolmapäeval algatada Pärnu maantee 31, 33, 35, 37, 41, 41a, Süda tänav 2/2A ja 4 kinnistuid, tänavate alust maad ja jätkuvalt riigi omandis olevat maad hõlmava detailplaneeringu, millega Soravia Center OÜ saaks ehitusõiguse vähemalt kolme kuue- kuni kaheksakorruselise maja rajamiseks.

Detailplaneeringu algatamise eelnõu seletuskirjast selgub, et Pärnu maantee 31 ja Süda tänav 4 kinnistud on praegu kasutusel tasulise ajutise parklana. Ka Pärnu maantee 33 krunti kasutatakse parklana. Kruntidel varem asunud hooned on lammutatud.

Pärnu maantee 35 krundil asuvad Tallinna hallatavad kaks laohoonet ja kaks garaaži. Pärnu maantee 37 krundil asub kahekorruseline hoone, milles paikneb restoran. Pärnu maantee 41 krundil asub kaks spordihoonet, tribüün ja garaaž. Pärnu maantee 41a asub kolmekorruseline hoone.

Süda tänav 2/2A krundil paikneb kaks eluhoonet, milles on kokku 14 korterit, lisaks on krundil ka abihooned. Seal paiknev elamu on arhitektuurimälestisena kaitse all ning selle kaitsevöönd on 50 meetrit.

Pärnu maantee 31 ja Süda 4 kruntidest moodustatavale kinnistule kavandab firma üht kaheksakorruselist kolme maa-aluse korrusega hoonet.

Pärnu maantee 33 kinnistule kavandab firma üht kuue maapealse ja kahe maa-aluse korrusega hoonet. Pärnu maantee 35 kinnistule määratakse ehitusõigus samuti kuue maapealse ja kahe maa-aluse korrusega hoone rajamiseks.

Pärnu maantee 41, 41a ja 37 kinnistutest ja reformimata riigimaast moodustatavale krundile näeb planeering ühe variandina ette kuuekorruselist ja kahe maa-aluse korrusega hoonet, milles oleks kuni 86 korterit.

Teise variandi kohaselt jääb Pärnu maantee 41 kolmekorruseline hoone alles ja hoonestusala ning krundi hoonestustihedus on väiksemad.

Elamumaa sihtotstarbega krundi Süda 2/2a piire ei muudeta ja ehitusõigus määratakse olemasoleva hoonestuse alusel, hoonete suuruts ja kuju pole kõrge arhitektuuriväärtuse tõttu lubatud muuta.

Detailplaneeringu eskiisi koostas K-Projekt AS.