Mustamäe saab Männiliiva tänava


BNS 10.11.2009

Tallinna linnavalitsus nimetab Mustamäe linnaossa tekkiva uue tänava Männiliiva tänavaks.

Uus tänav rajatakse linna pressiteenistuse teatel vastavalt Ehitajate tee, Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelise ala detailplaneeringule. Tänavanime ettepanek lähtus ala geograafilisest iseloomust. Looduslikult on piirkonna puhul tegemist endise tuiskliiva, praeguse männimetsa alaga.

Tallina linnavalitsus kehtestas Ehitajate tee, Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelise 21,25 hektari suuruse ala detailplaneeringu 7. oktoobril 2009.

Planeeringu kohaselt on kavas välja ehitada Männiliiva tänav ning sellelt juurdepääsud planeeritavatele uutele spordirajatistele - ujulale ja tennishallile. Need uusehitused planeeritakse Tallinna tehnikaülikooli kruntidele, kuid spordihooned on kavandatud üldkasutatavaks.

Tallinna linn ja Tallinna tehnikaülikool on kokku leppinud, et Tallinna linn tagab Männiliiva tänava väljaehitamise koos üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooniga.