Rime Kinnisvara planeerib Stockmanni lähedusse ärihoonet


BNS 06.11.2009

AS Rime Kinnisvara on esitanud Tallinna linnale taotluse detailplaneeringu algatamiseks, et Stockmanni kaubamaja vahetusse lähedusse ehitada uus kuni kaheksakorruseline ärihoone.

Tallinna planeeringute registrist selgub, et uus ärihoone on kavandatud ärimaale Tartu maantee 29 ja Tartu maantee 31 krundile, mis on seni kinnistusse kantud elamumaana.

Taotluse järgi muudetakse maa sihtotstarve ärimaaks.

Maa-ameti andmetel on Tartu maantee 31 suurus 764 ruutmeetrit, millest ehitiste alune maa on 660 ruutmeetrit. Kinnistule on registreeritud korteriühistu.