Renoveerimine parandas Tartu Anne alajaama töökindlust


BNS 06.11.2009

Reedel andsid Elering OÜ ning AS Merko Tartus üle renoveeritud Anne 110-kilovoldise alajaama, mille töökindlus rekonstrueerimise tulemusena paranes.

Trafode ümber rajatud müratõkkeseinad vähendavad Eleringi teatel ka piirkonna keskkonnamõjusid.

Rekonstrueerimise käigus paigaldati sagedasti remonti vajavate 110 kilovoldiste seadmete asemele kaasaegsed seadmed ning olemasolevasse juhtimishoonesse paigaldati kaasaegsed releekaitse- ja juhtimisseadmed.

Lisaks ehitati õlitäitega trafodele uued avariiõlivannid koos õlipüüduritega ning trafod ümbritseti müratõkkeseintega.

Anne 110 kilovatine alajaam on üks Tartu piirkonna sõlmalajaamadest, millega on ühendatud AS-ile Anne Soojus kuuluv 25-megavatise tootmisvõimsusega Tartu elektri ja soojuse koostootmisjaam.

Rekonstrueerimistöid Anne alajaamas alustati aastal 2008 ning tööde maksumus oli 41,7 miljonit krooni.