Keskkonnaamet andis Jägala joa hüdrojaama KMH-le heakskiidu


BNS 04.11.2009

Keskkonnaamet kiitis heaks OÜ Jägala Energy tellimusel koostatud Jägala joa hüdroelektrijaama keskkonnamõjude hindamise aruande (KMH), keskkonnakaitsjad kardavad, et elektritootmine jätab joa veevaesemaks.

Jägala Energy on renoveerinud Jägala-Joa külas asuva hüdroelektrijaama ning kavandab Jägala jõge tõkestada ülevalpool paisu ning juhtida osa jõeveest kõrvale.

Olemasoleva paisuga ülevalpool juga kavatseb firma tõsta veetaset jões 1,2 meetrit. Paisutusala mõju ulatuks umbes ühe kilomeetrini ülesvoolu ehk umbes Kaberneeme maantee sillani.

Vee kõrvalejuhtimine toimub derivatsioonikanali kaudu hüdrojaamani, vesi suunatakse tagasi jõkke 850 meetrit joast allavoolu.

Hüdrojaama on paigaldatud kolm turbiini koguvõimsusega 2000 kilovatti.

Eesti Päevaleht kirjutas kolmapäeval, et keskkonnakaitsjad kardavad, et hüdrojaam jätab Jägala joa aasta läbi kuivale.

Vaatamata kooskõlastuste ja lubade puudumisele toodab Jägala Energu hüdrojaam juba praegu elektrit ning sellest on teadlik ka keskkonnaamet, märgib ajaleht.

"See kogus, mida seal toodetakse, on nii pisike, et see ei puutu asjasse," ütles ajalehele keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla piirkonna juhataja kohusetäitja Allan Piik.

Allpool kaitsealust Jägala juga asub kärestikuline jõelõik kuni Linnamäe hüdroelektrijaama paisutatud jõeosani. Sellel kärestikulisel jõelõigul elavad tähelepanu vajavad liigid.

Eesti Mereinstituudi 2007. aasta jaanurist pärineva ekspertarvamuse kohaselt on Jägala jõe tõkestamine, paisutamine ja jõevee kõrvalejuhtimine siirdekaladele väga ebasoovitav ja ka looduskaitseseadusega vastuolus olev.

Varem on Jõelähtme vald jätnud väljastamata Jägala Energyle hüdrojaama renoveerimiseks vajalikke ehituslube ning on olnud hüdrojaama taaskäivitamise osas kriitiline.

Tänavu suvel kiitis keskkonnaamet korra Jägala joa hüdrojaama KMH juba heaks, kuid keskkonnaaktivistide protesti tõttu võttis otsuse tagasi ning lasi ettevõttel KMH-d täiendada.

Jägala Energy on pöördunud kohtusse nii valla kui keskkonnaameti vastu.

Jägala Energy OÜ omanikud on OÜ MK Holding kaudu Märt Kiisel ja Imetegu OÜ kaudu Horret Verrev ning Ilmar Kompus. Kompus on Sky Media kaubamärgi all mitut raadiojaama haldava OÜ First Media tegevdirektor.