Veeteede amet rekonstrueerib Hundipea sadama 68 miljoniga


BNS 03.11.2009

Veeteede amet sõlmis 67,9 miljoni kroonise lepingu Hundipea sadama esimese etapi ehitustöödeks ühispakkumise teinud Insenerehituse AS-i, GT Projekt AS-i ja Lindren AS-iga.

Lisaks sõlmis amet Hundipea sadama esimese etapi ehitustööde järelevalvelepingu AS-i Infragate Eesti ja tema Läti partneriga. Järelevalve lepingu mahuks on 627.000 krooni.

Hundipea sadam on veeteede ameti laevastiku peasadam, mis on praegu valdavalt navigatsiooni-, kasutus- ja keskkonnaohtlikus seisundis.

Hundipea sadama rekonstrueerimine näeb ette jäämurdjate ja suuremate poilaevade seismiseks ja teenindamiseks vajalike uute nüüdisaegse sildumis- ja tehnovarustusega kaide rajamist ning sildumis- ja manöövrivee süvendamist.

Ehitustööde planeeritud algus on järgmisel nädalal ja lõpptähtaeg 22. jaanuar 2011.

Töid rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond 90,85 protsendi ulatuses ning ülejäänud 9,15 protsenti kaetakse riigieelarvelistest vahenditest.

Lepingute maksumused on esitatud ilma käibemaksuta.