Lõppes Kallavere alajaama renoveerimine


Pressiteade 02.11.2009

Täna, 2.novembril, võtsid Elering OÜ juhatuse esimees Lembit Vali ja juhatuse liige Kalle Kilk ehitajatelt vastu renoveeritud Kallavere alajaama. Alajaama andis üle peatöövõtja ABB AS juhatuse esimees Bo Henriksson. Renoveerimistööde kogumaksumus oli 82,7 miljonit krooni.

Eleringile kuuluv Kallavere 110 kilovoldine (kV) alajaam on Tallinna piirkonna sõlmalajaam elektrivarustuse tagamisel. Alajaama suurimateks tarbijateks on Muuga Sadam, Maardu linn ning Kallavere ja Viimsi piirkonna elanikud.

"Kallavere alajaama renoveerimise lõppemisega paranes tänu uutele tänapäevastele seadmetele elektrivarustuse töökindlus ning oluliselt on alanenud alajaama mõju piirkonna keskkonnale," ütles Eleringi juhatuse esimees Lembit Vali.

Renoveerimise käigus paigaldati üle 28 aasta vanade seadmete asemel uus 110-kilovoldine välisjaotusseade ja ehitati uus alajaama juhtimishoone koos vajalike releekaitse-, juhtimise- ja abipingeseadmetega. Alajaama territooriumile rajati pinnasevee kõrge taseme alandamiseks uus drenaažisüsteem. Jaotusvõrgule ehitati välja uued 35kV ja 10kV sisejaotusseadmed tarbijate toiteks. Renoveerimistööde kogumaksumus oli 82,7 miljonit krooni.

Elering OÜ on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad.