Estonia teatri juurdeehitus on kahtluse all


BNS 02.11.2009

Estonia teater vajab suuremaid ruume, kuid Tallinna linnavalitsuse ja arhitektide liidu esindajate hinnangul on Tammsaare pargi äärde hoone juurdeehitust rajada liiga keeruline, kirjutab Postimees.

Tallinna peaarhitekti Endrik Männi sõnul ei soosi rahvusooper Estonia laiendust mitmed asjaolud - teatri krunt asub vanalinna muinsuskaitseala vööndis ja hõlmab looduskaitse all olevat parki.

Lisaks on tegemist kitsa krundiga - teatri juurdeehitus täidaks pea kogu platsi kuni Pärnu maanteeni.

Mänd märkis, et rahvusooperile tuleks kindlasti uus tänapäeva nõuetele vastav hoone ehitada ning selleks ootab Tallinna linnaplaneerimise amet teatrilt tehnilisi nõudeid ja ruumimahte. Seejärel saab hakata otsima teatrimajale parimat asukohta.

Rahvusooperi uue võimaliku asukohana on välja pakutud ka lauluväljaku tagust ala Lasnamäe kaldal, samuti kinnistuid linnahalli ja Admiraliteedi basseini ümbruses.

Arhitektide liidu juhatuse esimees Ike Volkov ütles, et rahvusooperi juht Aivas Mäe peab koostama 24. novembriks lähteülesande, millistele tingimustele peab teatri uus hoone vastama.

Tema sõnul võiks Tammsaare pargi kõrval oleval alal mingi hoone olla, kuid teatri laiendus oleks seal liiga suur, samuti satuks siis alaväärsesse seisu draamateatri hoone.

Tallinna abilinnapea Taavi Aasa hinnangul on Tammsaare pargi kõrval olev ala rahvusuooperi uue maja ehituseks kõige keerulisem koht.

"Viru Poja väitluses rõhusime just pargi kaitsele ja kui nüüd tahetakse teisele poole parki midagi samasugust teha, siis see ei oleks õige," ütles Aas.

Tema sõnul on antud kohas maa sees peidus vanad bastionimüürid ning ehitust saab seal kaaluda ainult pärast põhjalikke keskkonna- ja arheoloogilisi uuringuid.

Kultuuriministeeriumi arhitektuurinõuniku Laila Põdra sõnul tuleb rahvusooperi laienduse puhul nii linnaehituslikke, muinsuskaitselisi kui ka kultuuriloolisi aspekte arvesse võttes põhjalikult kaaluda, mida üks või teine lahendus kaasa toob.