Turva- ja juhtimislahendused

Niiskuse valveseade
Niiskuse valveseade annab hoiatuse enne, kui kahju jõuab tekkida. Vee tekitatud kahjustused on kodudes kõige levinumad ja kõige kulukamad kahjustused, mistõttu väljaminekud nende ennetavaks ärahoidmiseks tasuvad ennast ära.

Niiskuse valveseade on väikeste mõõtmetega seadis, mis tuleks panna valvama kõiki vett kasutavaid seadmeid – näiteks pesu- ja nõudepesumasinat ning soojaveeboilerit – ja selliseid ehituskonstruktsioone, kuhu võib tõenäoliselt vett valguda. Anduri niiskudes annab valveseade häiret märklambi ja helisignaaliga.

Liikumisandurid
Õuealade käiguteed võib varustada liikumisanduritega, sest need peletavad lampe süüdates hõlpsasti minema sellised inimesed, kellel sinna asja ei ole. Ka siseruumides on automaatselt süttivast ja kustuvast valgusest mõnes olukorras suur abi. Valgustuse juhtimiseks võib lüliti asemel kasutada liikumisandurit Vahti-Jussi.

Maandus
Piksekaitse rajamine on kerge ja odav. Maja maandussüsteem tagab elektrivõrgu ohutu ja usaldusväärse toimimise ning kaitseb äikesest põhjustatud kahjustuste ja ohuolukordade eest. Kui piksekaitsmed installeeritakse ka kõikide elektriseadmete juurde, ei ole Teil vaja neid majast lahkudes välja lülitada. Sellisel juhul töötavad näiteks telefoni automaatvastaja ja videomagnetofoni aegrelee nõuetekohaselt ka siis, kui majarahvas ei ole kodus.

Rikkevoolukaitse
Kaitseb elektrilöökide eest. Pistikupesadele või elektrikilbi klemmidest lähtuvate toitejuhtmete algusse tuleks lisada rikkevoolukaitse. Rikkevoolukaitse lülitab avariiolukorra tekkides ohtliku pinge välja nii kiiresti, et inimene ei jõua veel katkisest seadmest lähtuva elektrilöögi tõttu viga saada.


Kohustuslik ohutusseade. Rikkevoolukaitse tuleb installeerida kõikide pesuruumide pistikupesade ja nende õuepistikupesade juurde, millega võidakse ühendada käes hoitavaid elektriseadmeid. Eeskirjad küll ei nõua rikkevoolukaitsete rakendamist kuivades ruumides, aga kuna sellised kaitsmed suurendaksid sealgi ohutust, tuleks paluda elektritööde tegijalt nende paigaldamist kõikjale. Rikkevoolukaitsmeid on võimalik installeerida ka varem paigaldatud pistikupesadele.

Rikkevoolukaitsmeid on vaja kasutada koos põrandaküttekaablitega sellistes kohtades, kus põrandakattematerjal ei ole isoleerivate omadustega, ning vannitoa ja duširuumi mõningates piirkondades.

Kodu isikukindlustus”
Lekke korral annab niiskuse valveseade häire nii märklambi kui ka helisignaali abil ja viga on võimalik parandada enne, kui on tekkinud põhikonstruktsioonide kulukaks minevad kahjustused.

 AS ENSTO ELEKTER,  Relika Roomet