Tallinn ja TTÜ hakkavad ühiselt spordikompleksi rajama


BNS 30.09.2009

Tallinna linnavalitsus kiitis kolmapäeval heaks Tallinna linna ja Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) vahel sõlmitava ülikooli maadele teede, tehnovõrkude ning haljastuse rajamise lepingu projekti.

Sõlmitava lepingu eesmärk on tagada Mustamäe linnaosas Ehitajate tee, J. Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelise ala detailplaneeringuga ette nähtud teede ja tehnovõrkude väljaehitamine ning haljastuse rajamine, teatas Tallinna pressiteenistus.

Planeeringu järgi on kavas välja ehitada Männiliiva tänav ning sellelt juurdepääsud planeeritavatele uutele spordirajatistele - ujulale ja tennisehallile.

"Need uusehitised planeeritakse TTÜ kruntidele, kuid hoonetel on avalikkusele suunatud funktsioon," ütles Tallinna abilinnapea Taavi Aas.

Aasa sõnul on spordihooned üldkasutatavad, võimaldades kõigil linnaelanikel neis tervisespordiga tegelda.

Tallinna linn ja TTÜ on kokku leppinud, et linn tagab Männiliiva tänava väljaehitamise koos üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooniga.

Linnapoolse ülesande täitmiseks võõrandab TTÜ moodustatavad Männiliiva tänava kinnistud tasuta Tallinnale. Võõrandamise tingimuseks olevad ehitustööd tehakse linnaeelarvest teede ehituseks ja rekonstrueerimiseks eraldatavate vahendite arvelt.