Tallinna WTC äri- ja bürookompleks läheb ümberehitamisele


BNS 30.09.2009

Tallinna linnavalitsus võttis kolmapäevasel istungil vastu Tallinna Maailmakaubanduskeskuse (WTC) kvartali detailplaneeringu olemasoleva äri- ja bürookompleksi ümberehitamiseks ja laiendamiseks.

Ahtri tänav 8, 10 ja 12 ning Narva maantee 11a, 11b, 11c ja 11f kinnistute ja lähiala detailplaneeringus on kavandatud 1,83 hektari suurusel maa-alal krundipiiride muutmise teel seitse krunti ja muudetud kruntide ehitusõigust, selgub linnavalitsuse korraldusest.

Planeeringuga on kavas rajada Tallinna kesklinna Ahtri tänava ja Narva maantee ääres asuvasse kvartalisse neli kuni 11 maapealse korrusega ärihoonet ja üks kuni 10-korruseline korteritega ärihoone.

Uued hooned on kavandatud olemasoleva äri- ja bürookompleksi ning parkimismaja asemele. Parkimisvõimaluste parandamiseks tulevad parkimiskohad hoonesse.

Planeeritava maa-ala kohta kehtib praegu 2000. aastal kehtestatud Narva maantee, Hobujaama tänava, Ahtri tänava ja RET ärikeskuse vahelise kvartali planeering, mille kohaselt on lubatud alale rajada kuni seitsmekorruselised äri- ja eluhooned.

Korralduse järgi peab Tallinna linnavaraamet enne detailplaneeringu kehtestamist sõlmima Ahtri tänava maa-ala kohale hoonete konsoolse osa ehitamiseks üleehitamise- ja toeservituudi seadmise võlaõigusliku lepingu.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2006. aasta kevadel WTC Tallinn AS.