Tartu Kunstimuuseumi ja linnaraamatukogu ühishoone sai Kultuurkapitalilt 400 000 krooni


Pressiteade 30.09.2009

Eesti Kultuurkapital eraldas 400 000 krooni Tartu Kunstimuuseumi ja Tartu Linnaraamatukogu ühishoone arhitektuurivõistluse esimese preemia maksmiseks.

Tartu Linnaraamatukogu direktori Asko Tamme sõnul on jõutud kunstimuuseumi ja raamatukogu ühishoone kavandamisega etappi, kus tuleb korraldada arhitektuurivõistlus. "Tegemist on unikaalse projektiga ja oluline on, et saame arhitektuurikonkursilt hoone, millest tekiks täiesti uut tüüpi, uusi võimalusi ja väljakutseid pakkuv kultuuriasutus," lisas Tamme.

Eesti Kultuurkapitali poolt eraldatud 400 000 krooni on mõeldud arhitektuurivõistluse peapreemiaks.

Hetkel on kunstimuuseumi käsutuses nn viltune maja (Raekoja plats 18) ning linnaraamatukogul endised elu- ja kontorihooned (Kompanii 3/5). Praeguse raamatukogu ja Vabaduse puistee vahelisele platsile on kavas ehitada lisahoone. Integreerides kompleksi ka Kompanii 1c maja, moodustub suur ühtse tervikuna funktsioneeriv kultuurikeskus.

Tartu Kunstimuuseum ja Tartu Linnaraamatukogu on koos Tartu linna ja Kultuuriministeeriumiga kahe asutuse rekonstrueerimist kavandanud juba mõnda aega. Eeltööna on hinnatud mõlema asutuse ruumivajadust, samuti mõju, mida selline kombineeritud keskus kogu linna kultuuri- ja kunstielule võib avaldada. Tartu Linnavalitsuse juures töötab ühishoone kavandamise komisjon. Komisjon on kokku pannud ühishoone ruumi- ja logistilise programmi, on tellitud ajalooline õiend, muinsuskaitse eritingimused, koostatud kogu kvartali detailplaneering. Valmis on ka ühishoone arhitektuurivõistluse lähtetingimused (OÜ Komissarov Arhitektuur). Senised kulud on muuseum ja raamatukogu (st ministeerium ja linn) kandnud solidaarselt.

Arhitektuurivõistluse korraldamise eeldatav maksumus on 1,25 miljonit krooni.