OÜ Kose Vesi käivitas Kose aleviku veetorustike ehitushanke


BNS 30.09.2009

Kose vallale kuuluv OÜ Kose Vesi käivitas teisipäeval Kose valla veemajandusprojekti raames Kose aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde hanke.

OÜ Kose Vesi juhataja Margus Proos ütles BNS-ile, et tööde käigus peab rajama või rekonstrueerima 5,4 kilomeetri ulatuses veetorustikku, 6,7 kilomeetri ulatuses kanalisatsioonitorustikku ning 600 meetri ulatuses drenaaže.

Lisaks tuleb Proosi sõnul rajada neli reovee ülepumplat.

Hanketeatest selgub, et pakkuja viimase kolme majandusaasta ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike ehitus- või rekonstrueerimistööde summeeritud kogukäive peab olema vähemalt 100 miljonit krooni.

Lisaks peab pakkuja olema teostanud viimase viie aasta jooksul käesolevas hankes ettenähtud töödega sarnaseid ehitus- ja rekonstrueerimistöid vähemalt 5,5 kilomeetri ulatuses iga toruliigi kohta.

Kavandatud hankelepingu alguskuupäev on käesoleva aasta 5. november ja lõppkuupäev 2010. aasta 30. september.

Pakkumisi saab esitada kuni 21. oktoobrini ja pakkuja peab hoidma pakkumist jõus 90 päeva.

Projekti rahastab OÜ Kose Vesi ja kaasrahastajana Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond läbi keskkonnainvesteeringute keskuse.